#

Vang statushouders niet alleen in arme buurten op

04 Nov 2015

Nederland staat, samen met de rest van Europa, voor een grote uitdaging: de opvang van de 350.000 vluchtelingen die tot nu toe in Europa zijn aangekomen. Op korte termijn moeten in Nederland 10.000 statushouders gehuisvest worden en op langere termijn is er behoefte aan nog meer huisvesting. Daar is opvang voor nodig, en de gemeente Den Haag heeft besloten om bovenop de wettelijk verplichte taakstelling 700 extra statushouders op te vangen. Dit getuigt van plichtsbesef en verdient complimenten.

Tot hier het positieve deel van deze blog. Tot mijn grote verbazing las ik de afgelopen dagen over de weerstand tegen de Julianakazerne in het mooie Benoordenhout als opvanglocatie. Hoewel deze voormalige kazerne een perfecte plaats zou zijn om statushouders op te vangen, gaat dit toch niet gebeuren. Volgens berichten in het NRC Handelsblad en de Telegraaf heeft dit een eenvoudige, maar daardoor niet minder treurige reden: de lokale VVD-fractie is bang voor de lokale achterban. Dit is onaanvaardbaar.

Statushouders moeten worden opgevangen in alle wijken van Nederland. Dit bevordert en versnelt de integratie. Het mag niet zo zijn dat chique buurten worden ontzien terwijl armere volkswijken voor de opvang moeten opdraaien. Een dergelijke gang van zaken is zeker niet gepast in de stad die zijn status als wereldhoofdstad van vrede en recht vaak zo bedreven uitdraagt.

Den Haag heeft een te prijzen eerste stap genomen door 700 extra statushouders op te gaan vangen. Nu de volgende stap. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Benoordenhout, waaronder onze minister-president, in een reservaat komen te wonen waar geen plek is voor vluchtelingen, terwijl veel dorpen en buurten door het hele land deze last wel op zich nemen. Het is treurig dat de VVD-fractie angst voor de kiezers in Benoordenhout laat regeren.

Stel de Julianakazerne beschikbaar voor opvang. Overtuig de inwoners van de wijk van de noodzaak van deze opvang. Help deze oorlogsvluchtelingen aan het opbouwen van een fatsoenlijk bestaan in Nederland en geef ze een kans goed in te burgeren.

Lennart Zandbergen is student aan Leiden University College in Den Haag en actief in de landelijke werkgroep Ruimte & Mobiliteit.

 

Categorie: Politieke opinie