#

Vacature Algemeen Secretaris & Secretaris Politiek

13 Jul 2016

Het is vanaf nu mogelijk om je kandidaat te stellen voor de functie van Algemeen Secretaris in het Landelijk Bestuur. Tijdens het septembercongres die zal plaatsvinden op 10 september 2016 zullen hiervoor verkiezingen worden gehouden.

Hieronder lees je alles over de functies  en over de procedure om je kandidaat te stellen voor het Landelijk Bestuur. Lees deze tekst goed door, want alle informatie die je nodig hebt, staat hier in! Indien je na het doorlezen van deze tekst nog vragen hebt, kun je contact opnemen met de Oriëntatiecommissie of met Edwin Kaptein, Algemeen Secretaris van het Landelijk Bestuur. Hun contactgegevens vind je verderop in dit bericht.

Functieomschrijving Algemeen Secretaris

Als Algemeen Secretaris sta je middenin de vereniging. Je bent primair belast met de interne communicatie, de organisatie en samen met het ICT-Team beheer je de ICT-infrastructuur. Verder ben je binnen de JD verantwoordelijk voor de ledenadministratie en ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden, die jij goed wegwijs weet te maken. Binnen het Landelijk Bestuur bereid je de vergaderingen voor en zorg je ook dat de notulen, besluit- en actiepunten netjes worden afgehandeld. Bij de Algemene Ledenvergadering ondersteun je in de inhoudelijke voorbereiding en in de communicatie. Daarnaast begeleid je de Stem- en Notulencommissie en onderhoud je de contacten met de Oriëntatiecommissie. Naast deze vaste taken, is er veel ruimte om de functie helemaal naar eigen inzicht in te vullen! Zo ondersteun je jouw medebestuursleden bij diverse praktische zaken, waardoor jouw takenpakket divers wordt. Je doet veel ervaring op met werkzaamheden op het vlak van organisatie en beleid en krijgt daardoor inzicht in deze zaken. Via jouw contacten met D66, bouw je binnen deze partij een netwerk op. En doordat je veel te maken krijgt met ingewikkelde processen, leer je om efficiënt en effectief te werken!

Takenpakket:

 • Eindverantwoordelijke voor de interne communicatie;
 • Websitebeheer en het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Voorbereiden Bestuursvergaderingen;
 • Coördineren proces rondom beleidsplan en bestuursverantwoording (samen met de Voorzitter);
 • Contactpersoon voor en ondersteunend aan het ICT Team;
 • Contactpersoon voor en ondersteunend aan de Oriëntatiecommissie;
 • Beheer van de ledenadministratie;
 • Onderhouden van contact met het Landelijk Bureau van D66;
 • Beheer van het verenigingsarchief.

Competentieprofiel: 

 • Goede kennis van de vereniging;
 • Inzicht in de organisatiestructuur, Statuten en het Huishoudelijk Reglement;
 • In staat om overzicht te houden;
 • Bereikbaar;
 • Flexibel;
 • Goede schrijfvaardigheid;
 • Stressbestendigheid;
 • Interesse in communicatieprocessen en organisatiestructuren.

Tijdsbesteding: 20-30 uur per week.

Functieomschrijving Secretaris Politiek

De Secretaris Politiek is verantwoordelijk voor de politieke lijn van de Jonge Democraten. Daarbij ondersteunt je de Landelijk Voorzitter bij het ontwikkelen en uitdragen van de politieke lijn van de Jonge Democraten. En is daarnaast verantwoordelijk voor het aansturen van de portefeuillehouders en werkgroepen en daarmee het stimuleren van de interne politieke discussie. Als Secretaris Politiek doe je ervaring op met het aansturen van mensen, organiseren van activiteiten en reageren op politieke discussies.

Takenpakket:

 • Stimuleren van de politieke en filosofische discussie binnen de vereniging;
 • Ondersteunen van Portefeuillehouders en werkgroepen;
 • Voorzitten Politiek Kernoverleg;
 • Op de hoogte blijven van de nationale politieke agenda;
 • Bewaker Politiek Programma Jonge Democraten;
 • Ondersteunen van de Landelijk Voorzitter in het ontwikkelen en uitdragen van de politieke lijn ;
 • Onderhouden van contact met Beleidsmedewerkers van de Eerste en Tweede Kamerfracties van D66;
 • Verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma van het Politiek Inhoudelijk Weekend.

Competentieprofiel:

 • Kennis van de standpunten van de Jonge Democraten en van lopende discussies;
 • Kennis van politieke stromingen en achtergronden;
 • Uitstekende debat- en discussievaardigheden;
 • Goede schrijfvaardigheid;
 • Stressbestendig;
 • Creatief;
 • Vermogen om mensen te motiveren en te verbinden.

Tijdsbesteding: 16-25 uur per week.

Interesse?

Op dit moment begint de Zoekkant met het inventariseren van mogelijke kandidaten. Hiervoor worden allerlei afdelings- en kaderactiviteiten bezocht. Daarnaast worden sommige personen ook telefonisch benaderd, terwijl andere personen uit zich zelf contact opnemen met de zoekkant. Dit jaar is de TipdeOrco wederom beschikbaar waarop JD’ers anoniem de zoekkant kunnen laten weten wie geschikte kandidaten zijn. Iedereen die minimaal  zes maanden lid is van de Jonge Democraten mag zich aanmelden als Landelijk Bestuurslid. Wel raadt de Oriëntatiecommissie aan om altijd informatie te vragen over de inhoud van het bestuurslidmaatschap. Bijvoorbeeld door met de leden zoekkant te spreken, contact op te nemen met huidige landelijk bestuursleden of langs te komen op een informatieavond. De Zoekkant bestaat uit Leon Ploegstra, Milan Assies, Ingrid van Rijt en Maarten Veld en je kunt contact opnemen met hen via zoekkant@jd.nl .

Aanmelden
Uiterlijk zondag 27 augustus om 23:59 uur dient de kandidaat zich bij het Landelijk Bestuur te melden via kandidaatstelling@jd.nl, met een ingevuld kandidaatstellingsformulier, een motivatiebrief, profielfoto en een cv. In de motivatiebrief kan de kandidaat uitleggen waarom hij graag LB-er wordt, welke plannen hij voor het bestuursjaar heeft, en waarom hij geschikt is als LB-er. Hierbij is het handig om te verwijzen naar concrete ervaringen die in andere functies zijn opgedaan (bijvoorbeeld in een afdelingsbestuur, bij een andere vereniging, tijdens studie, vakantiewerk, bijbaantje etc.). Vanzelfsprekend wordt de kandidaatstellingsmail vertrouwelijk behandeld.

Gesprekken met de Advieskant
In aanloop naar de ALV hebben twee personen van de Advieskant van de Oriëntatiecommissie vervolgens een gesprek met iedere kandidaat. Deze gesprekken duren ongeveer 45 minuten per kandidaat en zullen plaatsvinden op het Landelijk Bureau (Haagse Bluf 63, Den Haag). Om de gesprekken zo gelijk mogelijk te laten verlopen, spreken steeds dezelfde twee personen van de Advieskant met alle kandidaten voor een bepaalde functie. De Orientatiecommissie zal contact opnemen met de kandidaten dit gesprek.

Het gesprek met de Advieskant heeft een open en informatief karakter. De kandidaat heeft de mogelijkheid om meer inzicht te verwerven in hetgeen een bestuurslidmaatschap inhoudt en wat hiervan te verwachten. De twee leden van de Advieskant zullen een zestal onderwerpen in ieder gesprek verwerken, namelijk ervaring (studie, werk, binnen en buiten de JD), motivatie, beeld van het bestuursjaar, beeld van de functie, inhoudelijke plannen en praktische zaken (voldoende tijd, flexibiliteit). De Advieskant probeert op deze manier een zo reëel mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen, maar het gesprek is ook nuttig voor de kandidaat omdat hij hierdoor nog extra voorbereid wordt op zijn mogelijke bestuursjaar. Het gesprek met de Advieskant geeft de kandidaat daarom ook nog de gelegenheid nog eens extra na te denken over de vraag waarom de kandidaat graag het Landelijk Bestuur in wenst te gaan. Een gesprek kan de kandidaat waardevolle inzichten geven in mogelijke situaties die hij in het Landelijk Bestuur kan tegenkomen, en hoe hij daar het beste mee om zou kunnen gaan.

Hoe je voor te bereiden op dit gesprek?
Het gesprek met de Advieskant is geen sollicitatiegesprek, maar een informatief gesprek over de verwachtingen ten aanzien van het Landelijk Bestuursjaar. Ter voorbereiding op het gesprek met de Advieskant is goed om een goede indruk te hebben van het bestuursjaar. Door te praten met huidige en voormalige Landelijk Bestuur kan de kandidaat een beeld te vormen werk van het Landelijk Bestuur en de functie waarvoor hij zich wil kandideren.

Het advies
Op basis van de motievatiebrief, het cv en het gesprek stelt de Advieskant een kort verslag (ongeveer 8 tot 10 regels) op, waarin zij hun beeld van de kandidaat weergeven. Hierbij kan ingegaan worden of de kandidaat naar verwachting voldoende tijd heeft voor het LB, en welke sterke en minder ontwikkelde eigenschappen de kandidaat heeft. Deze tekst wordt uiterlijk op maandag 5 september aan de kandidaat toegestuurd, zodat de kandidaat nog kan aangeven als iets naar zijn mening onjuist is, en tijdens de speech op het congres alvast kan ingaan op de opmerkingen van de Advieskant. Op het congres zal een lid van de Advieskant het advies aan de leden uitspreken. Het advies wordt vertrouwelijk behandeld en niet gepubliceerd.

Vragen?
Wanneer je nog specifieke vragen hebt over de verschillende functies kun je een mail sturen naar de Oriëntatiecommissie via orco@jd.nl

Voor vragen en/of opmerkingen rondom de procedure kun je contact opnemen met Edwin Kaptein door te mailen naar secretaris@jd.nl. Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben en we zien je kandidaatstelling graag tegemoet.

Categorie: Mededelingen