#

Tweede studie blijft toch betaalbaar

11 Dec 2009

Gisteren is het nieuws naar buiten gekomen dat studenten die een tweede studie willen starten, toch niet het instellingscollegegeld hoeven te betalen. Minister Plasterk gaat erop toezien dat hogescholen en universiteiten zich houden aan de toezegging het lagere wettelijk collegegeld te zullen rekenen voor deze ambitieuze studenten. De Jonge Democraten, die zich langs verschillende wegen hebben hardgemaakt voor een betaalbare tweede studie, vinden dit een verstandig besluit.

In de Wet op Hoger Onderwijs & Wetenschap (WHW) lag het voorstel besloten dat studenten die reeds een bachelor of master hadden afgerond, voortaan het instellingscollegegeld zouden gaan betalen. Dit bedrag kan oplopen tot wel tien keer het wettelijk collegegeld.

 

De Jonge Democraten zijn van mening dat dit geen recht doet aan de ambities en inzet van deze studenten, en bovendien niet in lijn is met het streven van dit kabinet naar een sterke kenniseconmie. Al voor de wet behandeld werd in de Tweede Kamer, heeft de JD geuit op de maatregel. Zo schreven JD'ers Fleur de Groot en Gijsbert Werner een opiniestuk in de Volkskrant over dit onderwerp. Zij hadden tevens twijfels bij de effectiviteit van de deze wijziging, omdat deze aanleiding kan geven tot tactisch gedrag bij studenten, zoals het uitstellen van het afronden van de eerste studie totdat ook de tweede voltooid is.

 

Reeds is het wetsvoorstel, inclusief deze maatregel, aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer had echter meer kritiek op de WHW, juist vanwege de financiering van de tweede studie. De Jonge Democraten zijn samen met andere politieke jongerenorganisaties en studentenorganisaties een lobby gestart richting de Eerste Kamerleden om deze wet niet aan te nemen. Instellingen hebben hierop besloten deze studenten toch het wettelijk collegegeld te laten betalen.

 

Categorie: Politieke opinie