#

Tegenstrijdige rapporten, is de overheid nog wel te vertrouwen?

26 Aug 2011

Deze week zijn twee onderzoeksrapporten naar buiten gekomen. De eerste toonde aan dat de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gefaald heeft bij de bestrijding van de brand in Moerdijk. De tweede toonde aan dat de hogesnelheidslijn wel degelijk de geluidsnormen overschrijdt  in de gemeente Lansingerland. Het laatste onderzoeksresultaat was nog het meest tergend, omdat zelfs de Raad van State eerder had vastgesteld dat dit niet het geval was. Ondanks dat de hoogste bestuursrechter dit vaststelde, was minister Schultz er niet gerust op, en liet ze een nieuw onderzoek doen.

Deze week zijn twee onderzoeksrapporten naar buiten gekomen. De eerste toonde aan dat de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gefaald heeft bij de bestrijding van de brand in Moerdijk. De tweede toonde aan dat de hogesnelheidslijn wel degelijk de geluidsnormen overschrijdt  in de gemeente Lansingerland. Het laatste onderzoeksresultaat was nog het meest tergend, omdat zelfs de Raad van State eerder had vastgesteld dat dit niet het geval was. Ondanks dat de hoogste bestuursrechter dit vaststelde, was minister Schultz er niet gerust op, en liet ze een nieuw onderzoek doen.

Meest bijzondere aan het eerste rapport was dat de veiligheidsregio zelf – de grote speler in de brand - het er niet mee eens was. Zij vonden dat ze gedaan hadden wat ze konden, en al vonden ze de conclusies daarom ‘te hard’, alle aanbevelingen namen ze vreemd genoeg wel over.

Dit zegt veel over de overheid in Nederland. Er is een kloof tussen burgers en politiek: opkomstpercentages gaan achteruit, mensen vertrouwen politici niet meer, debatten verharden en ga zo maar door. En blijkbaar is dat dus niet zo gek. Overheidsinstellingen zelf vertrouwen elkaar immers ook niet meer. Daarmee zetten ze de geloofwaardigheid van onderzoek en beleid op het spel.

We onderzoeken ontzettend veel in Nederland, en het is om te huilen dat het vertrouwen in die onderzoeken nu nog eens onderuit gehaald wordt ook. Onderzoek is het fundament waarop beleid wordt gebouwd: trap je het onderzoek omver, dan is het beleid gebaseerd op niets.

Je zou kunnen zeggen dat er dan maar een tweede onderzoek moet worden gedaan, maar waarom zou dat nu dan wel de waarheid in pacht hebben? Waar houdt het vervolgens op?

Beleidmakers en onderzoekers vervullen een niet te onderschatten rol in het Nederlandse bestuur, en ze moeten zich bewust zijn van die verantwoordelijkheid. De geloofwaardigheid van het bestuur wordt aangetast door deze tegenstrijdigheden en ogenschijnlijke willekeur: het geeft een gevoel van onmacht en wantrouwen aan  burgers. Wanneer burgers hun bestuur niet meer vertrouwen, is het einde zoek.

Onderzoeken moeten zorgvuldig zijn, beleidmakers moeten hun fouten erkennen en ervan willen leren. ‘Zwartepieten’ heeft een louterende functie op slechte rapporten en slecht beleid, en hoeft een verbetering daarvan helemaal niet uit te sluiten. Politici als Charlie Aptroot hebben daarom ongelijk: we moeten wel degelijk stilstaan bij de vraag hoe tegenstrijdigheden konden ontstaan, en een oordeel vellen over degene die daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Alleen op die manier kan de overheid laten zien dat ze de eigen fouten serieus neemt en ze in de toekomst wil voorkomen. Zo’n overheid is geloofwaardig, en kan worden vertrouwd met het besturen van een land. De overheid die we afgelopen week hebben gezien, verdiend dat vertrouwen blijkbaar niet.

Sam Quax is Secretaris Politiek van de Jonge Democraten

Categorie: Weblog