#

Tóch nog een open brief aan de onderhandelaars

14 Aug 2007

ImageHet is halverwege februari, het coalitie-akkoord van Balkenende-IV ziet het levenslicht. JD-voorzitter Ton Monasso complimenteert de onderhandelaars met hun mistroostige oogst.

 

 

Besten,

Over honderd dagen staan we hier weer. Strijdlustige taal van Alexander Pechtold op de avond van de verkiezingen. Het liep echter anders, zoals u weet. Hoewel velen op basis van de verkiezingsuitslag een moeilijke formatie voorzagen, schat de Economist in dat dit het eerste Balkenendiaanse team is dat de eindstreep wel eens zou kunnen halen. Herman, André, JP, Wouter, Sjaak (lees: Jacques), Maxime en Arie, gefeliciteerd.

Het was een moeilijke klus in Beetsterszwaag, Hilversum en Den Haag. Het begon er al mee dat, nu Gierige Gerrit van het toneel was verdwenen, u de economische groei wat positiever kon inschatten dan voorheen. Uw toch enigszins grijze gezelschap had ongetwijfeld de grootste moeite om de extra miljarden om te buigen en te herverdelen. Ik heb met u meegeleefd en was verheugd dat u in ieder geval het monster van de vergrijzing buiten de deur hebt weten te houden. Het laten oplopen van het ‘vergrijzingstekort’, vrij naar het CPB, maakte het zware onderhandelingswerk nog enigszins draaglijk. Met een paar symboolmaatregelen die pas ná 2011 nog niet een derde van het probleem oplossen heeft u de klus toch maar weer mooi geklaard.

Een klein puntje van kritiek op uw politieke trio mag toch wel genoemd worden. Hebben de imponerende heiverblijven met een overdaad aan ruimte misschien zoveel indruk gemaakt dat ook de woningmarktproblemen achter uw horizon verdwenen? Toegegeven, het is veel interessanter om wat vrijblijvende discussies over ambtenarenreducties te voeren – al over honderd dagen zal blijken dat het streefdoel niet wordt gehaald als het kabinet niet ook aangeeft waar de overheid zich nou eens niet mee gaat bemoeien – dan je tanden te zetten in de hypotheekrente-aftrek.

Een grote pluim verdient uw gezelschap van VU-alumni in ieder geval voor consistentie, of consistente inconsistentie. Gelukkig is er veel vertrouwen in de samenleving. Daarom weet u beter wat goed is voor een baby-in-de-buik dan de moeder. Daarom mogen alleen kerken straks nog op zondag open zijn. En daarom houden bijzondere scholen alle ruimte om zelf te bepalen wie zij wel en niet toelaten.

Heren, u kunt het. De administratieve lasten worden per decreet aangepakt, er worden raadgevers ingeschakeld om het proces voor een Europese Grondwet recht te trekken, vertragingen in het spooronderhoud worden weggewerkt, de leerrechten worden nog geen Recht, de nationale politie is geseponeerd en de jeugdzorg komt onder curatele. Veel fouten van uw voorgangers worden rechtgezet.

Dat is alleen geen politiek. Behendig het laaghangend fruit plukken kunnen uw ambtenaren ook wel. U regeert. En regeren is vooruitzien. Misschien keek u niet verder dan 7 maart, maar ik geef u het voordeel van de twijfel. 2011 was uw doel. Voor die tijd geen pijnlijke maatregelen, na die tijd een ander kabinet dat de stront mag opruimen. Grootbankier Herman – ja, ik ben reeds op jonge leeftijd krankzinnig geworden, nu ik met een CPB-rapport in de hand het kabinet ervan beticht te potverteren op jongere generaties. De paar miljard die dit kabinet opzij zet hebben niets te maken met gedurfd beleid, maar alles met de luxe dat u een hoogconjunctuur kunt verwachten.

Bij mij blijft een vraag hangen. U stelt vertrouwen te hebben in de samenleving, maar heeft de samenleving ook vertrouwen in het kabinet?

Ton Monasso
Landelijk Voorzitter Jonge Democraten

Categorie: Weblog