#

Stel je kandidaat voor Secretaris Scholing & Vorming in het Landelijk Bestuur

18 Jun 2015

Het is vanaf nu mogelijk om je kandidaat te stellen voor de functie van Secretaris Scholing & Vorming in het Landelijk Bestuur. Tijdens het Zomercongres is de functie van Secretaris Scholing & Vorming helaas vacant gebleven. Derhalve zal tijdens het Septembercongres, dat 12 september zal plaatsvinden, een Jonge Democraat worden gekozen die aankomende bestuursperiode de Scholing & Vorming van onze vereniging wil coördineren.Het functieprofiel van de Secretaris Scholing & Vorming is hier te downloaden. 

Het verkozen Landelijk Bestuur, dat in september zal aantreden, is momenteel druk bezig met het schrijven van een beleidsplan en bereidt zich in een aantal sessies voor op het aankomende bestuursjaar. In hun beleidsplan wordt de visie van het bestuur op Scholing & Vorming opgenomen. Na het Septembercongres is de gekozen kandidaat gelijk in functie, de overdracht zal na het Septembercongres plaatsvinden. Wanneer je meer wilt weten over de visie van het nieuwe Landelijk Bestuur op Scholing & Vorming kun je contact opnemen via lb2016@jd.nl. Wanneer je meer informatie wilt over de functie van de huidige Secretaris Scholing en Vorming kun je mailen naar scholing@jd.nl.

Hieronder lees je alles over de procedure om je kandidaat te stellen voor de functie van Secretaris Scholing & Vorming in het Landelijk Bestuur. Lees de tekst dus goed door, want alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden! Indien je na het lezen van de tekst nog vragen hebt kun je altijd contact opnemen met de Oriëntatiecommissie of Bas Hazeborg, Algemeen Secretaris van het Landelijk Bestuur. Hun contactgegevens vind je verderop. 

Interesse?

Enkele maanden voor het Congres begint de Zoekkant met het inventariseren van mogelijke kandidaten. Sommige personen ook telefonisch benaderd, terwijl andere personen uit zich zelf contact opnemen met de Zoekkant. Iedereen die minimaal  zes maanden lid is van de Jonge Democraten mag zich aanmelden als Landelijk Bestuurslid. Wel raadt de Oriëntatiecommissie aan om altijd informatie te vragen over de inhoud van het bestuurslidmaatschap. Bijvoorbeeld door met de leden Zoekkant te spreken, contact op te nemen met huidige Landelijk Bestuursleden of langs te komen op een informatieavond. De Zoekkant bestaat uit Ingrid van Rijt, Leon Ploegstra, Stefan de Koning en Floris Jan Donders en je kunt contact opnemen met hen via zoekkant@jd.nl.

Aanmelden

Uiterlijk  zondag 30 augustus om 00.01 dienen de kandidaten zich kandidaat te stellen via kandidaatstellingLB@jdcongres.nl met een ingevuld kandidaatstellingsformulier, een motivatiebrief, en een cv. In de motivatiebrief kan de kandidaat uitleggen waarom hij zich kandidaat stelt voor de functie van Secretaris Scholing & Vorming, welke plannen hij voor het bestuursjaar heeft, en waarom hij geschikt is voor deze functie. Hierbij is het handig om te verwijzen naar concrete ervaringen die in andere functies zijn opgedaan (bijvoorbeeld in een afdelingsbestuur, bij een andere vereniging, tijdens studie, vakantiewerk, bijbaantje etc.). Vanzelfsprekend wordt de kandidaatstellingsmail vertrouwelijk behandeld.

Een gesprek met de Advieskant

Wanneer een kandidaat zich aan heeft gemeld volgt er een uitnodiging voor een gesprek met de Adviescommissie. De kandidaat heeft tijdens dit gesprek de mogelijkheid om meer inzicht te verwerven in hetgeen de functie inhoudt en wat hiervan te verwachten valt. De twee leden van de Advieskant zullen een zestal onderwerpen in ieder gesprek verwerken, namelijk ervaring (studie, werk, binnen en buiten de JD), motivatie, beeld van het bestuursjaar, beeld van de functie, inhoudelijke plannen en praktische zaken (voldoende tijd, flexibiliteit).

De Advieskant probeert op deze manier een zo reëel mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen, maar het gesprek is ook nuttig voor de kandidaat omdat hij zich hierdoor nog extra kan voorbereiden op een mogelijk bestuursjaar. Het gesprek met de Advieskant geeft de kandidaat daarom ook nog de gelegenheid nog eens extra na te denken over de vraag waarom de kandidaat graag het Landelijk Bestuur in wenst te gaan, en kan de kandidaat waardevolle inzichten geven in mogelijke situaties die hij in het Landelijk Bestuur kan tegenkomen, en hoe hij daar het beste mee om zou kunnen gaan.

Het gesprek met de Advieskant is geen sollicitatiegesprek, maar een informatief gesprek over de verwachtingen ten aanzien van het Landelijk Bestuursjaar. Ter voorbereiding op het gesprek met de Advieskant is goed om een goede indruk te hebben van het bestuursjaar. Dit kan door te praten met huidige en voormalige bestuursleden van het Landelijk Bestuur. Na de aanmelding volgt een uitnodiging voor een gesprek met de Advieskant. 

Vragen? 

Voor meer informatie over de werkwijze van de Oriëntatiecommissie kun je mailen naar orientatiecommissie@jongedemocraten.nl.

Voor vragen en/of opmerkingen rondom de procedure kun je contact opnemen met Bas Hazeborg door te mailen naar secretaris@jd.nl of door te bellen naar 06 38977320. Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben en we zien je kandidaatstelling graag tegemoet!

Categorie: Mededelingen