#

Statuten en Huishoudelijk Reglement aangepast

12 Apr 2011

Naar aanleiding van de op de vorige ALV aangenomen statutenwijziging zijn dezen de gewijzigde statuten gepubliceerd. Uiteraard is deze versie van de Statuten vanaf nu de enige die geldig is en zal deze derhalve ook op het Congres worden gebruikt. Voor de volledigheid is ook de notariële akte te downloaden.

Categorie: Politieke opinie