#

Speech Elene op D66-congres (C103)

28 Apr 2016

 

 

Lieve Democraten,

‘Dus hoe gaat het met de partij?’ Het is een vraag die me bijna wekelijks wordt gesteld. Door familie, vrienden, kennissen..‘Met dé partij?’ Antwoord ik dan. ‘Met D66 bedoel je?’ ‘O uhh, wel goed, denk ik.’ ‘Zou je eigenlijk even aan Alexander moeten vragen’. Alexander Pechtold ja..’Wacht, dan geef ik je zijn nummer.’

Noem mij geen onafhankelijkheidsfundamentalist. Toch irriteert het me wanneer er blind van uit wordt gegaan dat D66 en de Jonge Democraten van precies dezelfde club zijn.

Oke, ik geef toe. Het verschil is van buitenaf moeilijk te zien. En als je kijkt naar onze 32- jarige gezamenlijke geschiedenis, zijn grote ideologische tegenstellingen uitgebleven. Botsingen zijn er wel geweest, zijn er ook vandaag en zullen er in de toekomst ook zijn. Dat is juist het mooie aan onze samenwerking. Wij zullen altijd proberen jullie te overtuigen van onze standpunten. Jullie mopperen dan even over de slechte timing en het imago, maar meestal komen we er wel uit, lieve D66ers. Bovendien blijkt onze aanpak best succesvol: denk aan het afbouwen van de hypotheekrente-aftrek, de hervorming van het pensioenstelsel, allebei initiatieven van de Jonge Democraten.

De JD brengt politiek geëngageerde jongeren bij elkaar. Zo ontstaat er een kweekvijver, niet alleen voor talent, maar ook voor vernieuwende ideeën. Wij verpakken deze ideeën zo goed mogelijk en bieden ze aan bij jullie. Met een mooie strik erom. Vervolgens is het aan jullie om iets met deze ideeën te doen. Want laten we wel wezen: de JD heeft zelf geen vertegenwoordigers in de raad, staten of in een van de kamers.

Tegen wie mij vraagt hoe het met de partij gaat, zou ik kunnen zeggen dat het lekker gaat met D66. En wij hopen daar ons steentje aan bij te dragen. Met trots kijk ik bijvoorbeeld terug op de afgelopen weken. Waarin wij samen met Vera Bergkamp de eerste concrete stappen hebben gezet naar de decriminalisering van XTC. Vorig jaar uitte mijn voorganger Dirkjan Tijs hier nog zijn ongenoegen over de mislukte pogingen om ook bij jullie de legalisering van XTC op de agenda te krijgen. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Internationale verdragen houden legalisering nog tegen, zeggen jullie. Maar XTC uit het juridische verdomhoekje halen, zoals nu jullie voorstel is, zien wij als een goed begin. Legalisering blijft het beoogde eindstation. Maar dit is hét voorbeeld van hoe wij de samenwerking tussen de Jonge Democraten en de fractie graag zien. Samen stap voor stap de toekomst in.

De overeenkomst zit in ons gedachtegoed, de echte verschillen zitten in de vorm. Wij kunnen vrijuit spreken en denken. Én wij zijn gewoon een club losgeslagen jongeren in een vereniging waar gezelligheid en politiek niet zonder elkaar kunnen. Een soort politieke studentenvereniging. Ik denk dat Alexander zich bij ons prima had vermaakt in zijn studententijd.

De principes en idealen van de JD en D66 liggen niet fundamenteel anders. Wij hebben elkaar nodig. Daarom ben ik verheugd dat ik vandaag hier mijn verhaal mag doen, voor jullie, als JDer en D66er. Waarvoor dank.

 

Waar ligt de kracht van D66?

Als we teruggaan in de geschiedenis, zo’n 50 jaar, zien we de opkomst van een partij die het radicaal anders wil doen. Een partij die het toenmalige politieke bestel beu was. Een partij die Nederland vol nieuwe ideeën wilde klaarstomen voor de toekomst. Er werden taboes doorbroken en vernieuwende voorstellen tot democratisering gedaan. ‘’het plan voor vernieuwing en verjonging’’ zoals Hans van Mierlo het zo mooi verwoorde in de bekende campagnespot van 1967.

De aantrekkingskracht van D66 zat hem destijds in het lef van de partij. Niet pappen en nathouden, maar met vernieuwende voorstellen precies de vinger op de zere plek leggen. Nu, 50 jaar later is D66 nog steeds de meest vooruitstrevende partij van Nederland.

Een naam om hoog te houden. Toch is er sinds die tijd wel wat veranderd. We zijn niet meer die kleine partij die schopt en het politieke bestel wil doen ontploffen. Integendeel, we zijn een serieuze factor geworden op het Binnenhof. De afgelopen jaren vaak de sleutel tot belangrijke akkoorden. Het lente akkoord, het pensioenakkoord, het woonakkoord. D66 is een partij om rekening mee te houden. Een partij die dingen voor elkaar krijgt. Maar tonen we nog wel hetzelfde lef als 50 jaar terug?

Het laatste akkoord waar D66 haar handtekening onder zette, dateert uit december. Toen.. hielpen we het Kabinet aan een meerderheid voor een plan rond de hervorming van de belastingen. Het akkoord liet lang op zich wachten. Mede omdat D66, terecht, de plannen van het kabinet te weinig ambitieus vond. Geen aandacht voor vergroening, niks werd er gedaan aan de complexiteit van het stelsel. Uiteindelijk stemde D66 toch in, met als belangrijkste maatregel een lastenverlichting van €5 miljard.


Hier mis ik het lef van D66. €5 miljard lastenverlichting is goed scoren, zeker met de verkiezingen in aantocht, maar het is bij lange na niet genoeg om de groeiende ongelijkheid aan te pakken of het stelsel te versimpelen. En het is ook niet genoeg om Nederland nu eens echt te vergroenen. Het akkoord was een kans voor D66 om lef te tonen. Een kans om vast te houden aan de idealen. Een kans om de broodnodige vernieuwingen te realiseren.. We zijn er bekaaid van afgekomen.

D66 heeft nog steeds een sleutelpositie. Laten wij vandaag beginnen met de nodige hervormingen.

En laat de JD uw inspiratiebron zijn. Afgelopen week lanceerden wij Moedig Voorwaarts, een allesomvattend plan voor een radicale belastinghervorming. Wist u dat er in Nederland 400.000 kinderen opgroeien in armoede? ... In Nederland! In ons plan wordt iedereen voorzien van een basisinkomen en daarmee bant het armoede uit.

Een plan dat realistisch is. Een van de beste manieren om het belastingstelsel drastisch te versimpelen. Zo maken wij Nederland echt klaar voor de toekomst. Een toekomst waar 40 uur werken niet meer de norm hoeft te zijn. Een toekomst waar plek is voor individuele ontplooiing, een toekomst waar arbeid niet meer de primaire vorm van zingeving is.

Moedig Voorwaarts zet een belangrijke stap in het uitroeien van de armoede, het zou ons sociale stelsel spectaculaire versimpelen én de weg vrijmaken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dat is niet iets om weg te wuiven als onmogelijk. Dat is iets waar we samen als maatschappij over moeten hebben. En D66 zou als meest vooruitstrevende partij van Nederland voorop moeten lopen in het voeren van deze discussie.

Wij zijn niet bang om groots te denken, radicaal te denken. Wij zijn niet bang om tegen de heersende opinie in te gaan. Dat is de manier waarop wij Jonge Democraten politiek bedrijven, zonder electorale consequenties. Maar ook wanneer je, zoals D66, wel te maken hebt met electorale onzekerheid heb je een fundamentele keuze om te maken. Blijf je dicht bij je eigen idealen, bij je eigen DNA of verval je in de politieke waan van de dag: de voorpagina van de telegraaf,,, de twitterfeed van Wilders.. en de koers van de VVD. Politiek gaat in mijn ogen tegenwoordig teveel over het uitdragen van die standpunten die goed liggen bij het electoraat en te weinig over het tentoon spreiden van visie.

 

“Meer banen, minder lasten, beter onderwijs.”, ként u die uitdrukking? Het is het nieuwe mantra van D66.

Bij de verkiezingen van 1967 was het idee dat je moeite moest doen om de campagneborden te lezen, maar dit is zo klaar als een klontje.

Misschien ben ik wel een vrijzinnige hippie en is de gemiddelde D66-stemmer wat conservatiever dan de gemiddelde JDer, maar dit is niet de idealistische D66 waar ik lid van ben geworden.

Het probleem is niet dat ik het niet eens ben met de boodschap. Het probleem is juist dat iedereen het eens is met de boodschap [wachten]. Wie is er niet voor meer werkgelegenheid? Wie is er niet tegen minder lasten? Wie is er niet voor beter onderwijs? .. Daar is toch iedereen voor!!!!!!

De kracht van D66 zit niet in het tevreden houden van de massa. Sociaal, progressief en vrijzinnig dat is wie wij zijn, dat moeten we uitdragen. Je kernboodschap niet laten bepalen door marketingonderzoek, maar door idealen. Het is een keuze die niet alleen gemaakt moet worden met het hoofd, maar juist een die je maakt met het hart.

 

“Steun ons, word lid!”

We bestaan 50 jaar: Steun ons, word lid. Wij stemmen vóór: Steun ons, word lid. We hebben campagne gevoerd: Steun ons, word lid.

Ik snap het blindstaren op ledenaantallen niet. Komen leden niet vanzelf wanneer je de goede standpunten uitdraagt? En als het een geldkwestie is: moeten we dan echt op dit soort fancy locaties congressen organiseren?

Over goede standpunten gesproken, neem het Nationaal Actieplan Vluchtelingen. Het allerbeste wat D66 kon doen was een einde maken aan de heersende polarisatie. Dat lijkt met dit plan te zijn gelukt. Jarenlang is er een belabberd inconsistent migratiebeleid gevoerd. Beleid waarin niet gezocht is naar draagvlak in de maatschappij, maar groepen juist tegenover elkaar zijn gezet. Als we nu niet de handen ineen slaan, zal de segregatie in de toekomst alleen maar verder toenemen. Samenwerken is nodig voor onze toekomst, maar vooral voor de toekomst van die miljoenen mensen die land, huis en familie hebben achtergelaten in de hoop vrede en veiligheid te vinden.

Dát is politiek bedrijven met hart en idealen en dát is de kracht van D66.

Die kracht zit niet in het aantal zetels wat je hebt, of in het aantal leden. Kracht zit in het idee dat schuilt achter je voorstel. Heb je dat voor elkaar, dan volgen leden en zetels vanzelf.

Al zeven maanden mag ik mijzelf voorzitter noemen van de grootste politieke jongeren organisatie van Nederland. Ik ben trots dat wij, als jongerentak van de partij, samen met jullie de eerste stappen kunnen zetten naar de hervorming van het pensioenstelsel en het decriminaliseren van drugsgebruik. Ik ben trots dat D66 dwars tegen de politieke cultuur in de handen in een wilt slaan. De Nederlandse politiek snakt naar vernieuwing en D66 kan die vernieuwer zijn.

Gebruik de Jonge Democraten vooral voor de kweekvijver die wij zijn. Bij ons geen gebrek aan vernieuwende ideeën. Ideeën die 9 van de 10 keer ontstaan door de uitgebreide discussies die wij voeren met elkaar in afdelingen, werkgroepen en op congressen. Daar zijn we het dan niet altijd met elkaar eens, meestal niet zelfs, maar door die frictie ontstaan juist de mooiste ideeën.

Mijn laatste oproep vandaag aan eenieder in de zaal: stop niet je vingers in je oren voor mensen die vervelend zijn. Durf tegen de heersende opinie in te gaan. Volg niet alleen je hoofd, maar ook je hart. Durf je eigen leven in te richten en geef het recht aan anderen hetzelfde te doen.

 

Dus hoe gaat het met de partij? Als één van de vragenstellers daadwerkelijk onze partijleider zou bellen, zou het mooi zijn als Alexander als volgt antwoord: ‘Het gaat goed met de partij, maar goh wat houden die jonkies ons scherp. Jaar naar jaar, motie voor motie, idee naar idee. Ik kan gewoon niet om ze heen.’ Laat u ook vandaag door onze ideeën inspireren en vergeet vooral niet voor onze moties te stemmen!

Dank jullie wel.

Categorie: Politieke opinie