#

Solliciteer voor het Landelijk Bestuur!

08 Mei 2015

Het is vanaf nu mogelijk om je kandidaat te stellen voor het Landelijk Bestuur! Tijdens het Zomercongres in Den Haag, dat van 12 tot en met 14 juni zal plaatsvinden, zullen negen JD'ers verkozen worden die tijdens het bestuursjaar 2015-2016 de kar voor de JD zullen trekken. De volgende negen functies zullen vacant komen te staan, de functieprofielen zijn hier te downloaden. 

- Voorzitter
- Algemeen Secretaris
- Penningmeester
- Secretaris Politiek
- Secretaris Promotie
- Secretaris Organisatie
- Secretaris Pers
- Secretaris Scholing & Vorming
- Internationaal Secretaris

Hieronder lees je alles over de procedure om je kandidaat te stellen voor het Landelijk Bestuur. Lees deze tekst goed door, want alle informatie die je nodig hebt, staat hier in! Indien je na het doorlezen van deze tekst nog vragen hebt, kun je contact opnemen met de Oriëntatiecommissie of met Bas Hazeborg, Algemeen Secretaris van het Landelijk Bestuur. Hun contactgegevens vind je verderop in dit bericht.

Interesse?
Enkele maanden voor het congres begint de Zoekkant met het inventariseren van mogelijke kandidaten. Hiervoor worden allerlei afdelings- en kaderactiviteiten bezocht. Daarnaast worden sommige personen ook telefonisch benaderd, terwijl andere personen uit zich zelf contact opnemen met de zoekkant. Dit jaar is de website van de Orco wederom beschikbaar waarop JD’ers anoniem de zoekkant kunnen laten weten wie geschikte kandidaten zijn. Iedereen die minimaal  zes maanden lid is van de Jonge Democraten mag zich aanmelden als Landelijk Bestuurslid. Wel raadt de Oriëntatiecommissie aan om altijd informatie te vragen over de inhoud van het bestuurslidmaatschap. Bijvoorbeeld door met de leden zoekkant te spreken, contact op te nemen met huidige landelijk bestuursleden of langs te komen op een informatieavond. De Zoekkant bestaat uit Leon Ploegstra, Stefan de Koning, Ingrid van Rijt en Floris Jan Donders en je kunt contact opnemen met hen via zoekkant@jd.nl .

Voor potentiële LB’ers organiseert het Landelijk Bestuur op dinsdag 21 mei een Interesseavond, waarbij huidige LB’ers hun functies zullen toelichten en waarbij je hen alles kunt vragen over het LB-schap!

Aanmelden
Uiterlijk  zaterdag 30 mei 2014 om 00.01 uur dient de kandidaat zich bij het Landelijk Bestuur te melden via kandidaatstellingLB@jdcongres.nl, met een ingevuld kandidaatstellingsformulier, een motivatiebrief, profielfoto en een cv. In de motivatiebrief kan de kandidaat uitleggen waarom hij graag LB-er wordt, welke plannen hij voor het bestuursjaar heeft, en waarom hij geschikt is als LB-er. Hierbij is het handig om te verwijzen naar concrete ervaringen die in andere functies zijn opgedaan (bijvoorbeeld in een afdelingsbestuur, bij een andere vereniging, tijdens studie, vakantiewerk, bijbaantje etc.). Vanzelfsprekend wordt de kandidaatstellingsmail vertrouwelijk behandeld.

Data gesprekken met Advieskant
In aanloop naar het Zomercongres hebben twee personen van de Advieskant van de Oriëntatiecommissie vervolgens een gesprek met iedere kandidaat. Deze gesprekken duren ongeveer 45 minuten per kandidaat en zullen plaatsvinden op het Landelijk Bureau (Hoge Nieuwstraat 26, Den Haag). Om de gesprekken zo gelijk mogelijk te laten verlopen, spreken steeds dezelfde twee personen van de Advieskant met alle kandidaten voor een bepaalde functie. Kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek welke plaats zullen vinden op 30 mei, 2 juni en 6 juni. Een terugkoppeling van het gesprek zal uiterlijk 10 juni plaatsvinden.

Om het plannen van een gesprek met de advieskant van de orientatiecomissie te vergemakkelijken wordt eerdere aanmelding op prijs gesteld. Ook kun je viaorco@jd.nl nu al aangeven geïnteresseerd te zijn in een dergelijk gesprek, zodat dit in aanloop naar de daadwerkelijke kandidaatstelling alvast gepland kan worden.

Hoe verloopt een gesprek met de Advieskant?
Het gesprek met de Advieskant heeft een open en informatief karakter. De kandidaat heeft de mogelijkheid om meer inzicht te verwerven in hetgeen een bestuurslidmaatschap inhoudt en wat hiervan te verwachten. De twee leden van de Advieskant zullen een zestal onderwerpen in ieder gesprek verwerken, namelijk ervaring (studie, werk, binnen en buiten de JD), motivatie, beeld van het bestuursjaar, beeld van de functie, inhoudelijke plannen en praktische zaken (voldoende tijd, flexibiliteit). De Advieskant probeert op deze manier een zo reëel mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen, maar het gesprek is ook nuttig voor de kandidaat omdat hij hierdoor nog extra voorbereid wordt op zijn mogelijke bestuursjaar. Het gesprek met de Advieskant geeft de kandidaat daarom ook nog de gelegenheid nog eens extra na te denken over de vraag waarom de kandidaat graag het Landelijk Bestuur in wenst te gaan. Een gesprek kan de kandidaat waardevolle inzichten geven in mogelijke situaties die hij in het Landelijk Bestuur kan tegenkomen, en hoe hij daar het beste mee om zou kunnen gaan.

Hoe je voor te bereiden op dit gesprek?
Het gesprek met de Advieskant is geen sollicitatiegesprek, maar een informatief gesprek over de verwachtingen ten aanzien van het Landelijk Bestuursjaar. Ter voorbereiding op het gesprek met de Advieskant is goed om een goede indruk te hebben van het bestuursjaar. Door te praten met huidige en voormalige Landelijk Bestuur kan de kandidaat een beeld te vormen werk van het Landelijk Bestuur en de functie waarvoor hij zich wil kandideren.

Het advies
Op basis van de motievatiebrief, het cv en het gesprek stelt de Advieskant een kort verslag (ongeveer 8 tot 10 regels) op, waarin zij hun beeld van de kandidaat weergeven. Hierbij kan ingegaan worden of de kandidaat naar verwachting voldoende tijd heeft voor het LB, en welke sterke en minder ontwikkelde eigenschappen de kandidaat heeft. Deze tekst wordt uiterlijk op maandag 8 juni aan de kandidaat toegestuurd, zodat de kandidaat nog kan aangeven als iets naar zijn mening onjuist is, en tijdens de speech op het congres alvast kan ingaan op de opmerkingen van de Advieskant. Op het congres zal een lid van de Advieskant het advies aan de leden uitspreken. Het advies wordt vertrouwelijk behandeld en niet gepubliceerd.

Vragen?
Wanneer je nog specifieke vragen hebt over de verschillende functies kun je een mail sturen naar de Oriëntatiecommissie via orco@jd.nl

Voor vragen en/of opmerkingen rondom de procedure kun je contact opnemen met Bas Hazeborg door te mailen naar secretaris@jd.nl of door te bellen naar 06 38977320. Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben en we zien je kandidaatstelling graag tegemoet!

Categorie: Mededelingen