#

Selectie is in het belang van studenten

08 Mrt 2011

“Selectie aan de poort houd talent buiten” zo stelde Willemijn Zwart van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) drie weken geleden op de opiniepagina in Trouw. De Jonge democraten delen deze visie niet. Selectie dwingt opleidingen én studenten tot een weloverwogen keuze en zorgt er zo voor dat studenten op de juiste plek terecht komen. De Jonge Democraten denken dan ook dat selectie juist in het belang is van studenten.   Vorige week verscheen in Trouw onderstaand opinieartikel van de Jonge Democraten waarin wij onze visie op selectie uiteenzetten.

 

 

 

 

Verschenen in Trouw (Podium, 24 februari 2011)

 

Selectie in belang van studenten

 

 

Het Nederlandse Hoger Onderwijs is teveel een eenheidsworst. Universiteiten en Hoge Scholen bieden gelijksoortige opleidingen aan, met weinig differentiatie in niveau en opzet. Dat maakt het lastig voor aankomende studenten om een opleiding te vinden die écht bij hen past. Tegelijkertijd is het kiezen van een studie in Nederland te vrijblijvend. Veel scholieren gaan zomaar wat studeren zonder goed na te denken over wat ze willen en kunnen. De uitval is hoog. Uiteindelijk haalt 30% de eindstreep niet, bij economie en rechten kan dit cijfer zelfs oplopen tot 50%.  Selectie aan de poort is een waardevol middel om deze problemen te bestrijden, door zowel de opleidingen als aankomende studenten te dwingen na te denken over wensen en vereisten, kwaliteiten en zwaktes.

 

Op het moment kunnen opleidingen effectief geen controle uitoefenen over het soort student dat zij aantrekken. Iedere gediplomeerde middelbare scholier kan gaan studeren wat hij of zij wil, onverschillig van motivatie of benodigde aanvullende vaardigheden en kwaliteiten. Dit leidt ertoe dat opleidingen gedwongen zijn zich te richten op de grootste gemene deler. Onderwijsniveau en onderwijsvormen worden niet aangepast aan de doelstellingen van die specifieke opleiding, maar aan die te grote groep ongemotiveerde studenten. Het is niet de meerderheid van gemotiveerde studenten die bepalend zijn voor het onderwijs dat een opleiding aanbiedt, maar de studenten die eigenlijk minder goed bij de opleiding passen. Dit leidt voor beide groepen tot frustratie: de eerste groep wordt niet uitgedaagd, de tweede is niet op haar plaats.

 

Met bindend studieadviezen proberen instellingen de ergste schade te repareren na het eerste jaar, maar dan is al een waardevol en financieel kostbaar jaar verloren gegaan. Selectie aan de poort zou een veel beter middel zijn om een groot deel van deze problemen te voorkomen. Middelbaar scholieren zijn géén monolithische groep van gelijksoortige individuen die allemaal even goed bij welke vervolgopleiding dan ook passen. Specifieke opleidingen vereisen specifieke vaardigheden en talenten, die niet alleen door een middelbare schooldiploma gemeten kunnen worden. In een goede selectieprocedure kunnen kandidaat-studenten beoordeeld worden door diegenen die als enigen precies weten welke vaardigheden en talenten dat zijn: de opleidingen zelf. Zo’n procedure kijkt niet alleen naar cijfers maar kan ook hobby’s, referentiebrieven, motivatiebrieven en persoonlijke interviews in overweging nemen.

 

Selectie op deze manier is niet alleen in het belang van de gemotiveerde die precies weet wat hij wil, het is misschien nog wel belangrijker voor de student die ongemotiveerd bij de verkeerde opleiding terecht komt. Studeren is niet altijd leuk en makkelijk. Dikke boeken doorwerken, scripties schrijven: het vraagt veel inspanning en doorzettingsvermogen. Juist de student die twijfelt of zij op haar plek zit loopt hierin vast. Selectie aan de poort leidt ertoe dat studenten beter nadenken over de studiekeuze. Het schrijven van een motivatiebrief dwingt tot afwegen van de eigen kwaliteiten en ambities en dwingt de student dit te koppelen aan een specifieke opleiding. Dit verhoogt de kans dat je later op je plek zit enorm, met lagere uitval als gevolg.

 

Het gaat er niet om dat aankomende studenten precies weten hoe ze hun leven in willen richten. Ook in Oxford of aan de London School of Economics - universiteiten die met veel succes weten te selecteren en waar bijna geen uitval is - weten de meeste studenten dat niet. Het gaat er ook niet om te zorgen dat alleen nog topstudenten kunnen studeren. Het doel van selectie is het matchen van de juiste student bij de juiste opleiding. Dat is in het belang van de opleiding die zich kan richten op een specifieke, gemotiveerdere groep en daar het onderwijs op kan aanpassen. Dat is in het belang van de Nederlandse belastingbetaler die minder geld zal verspillen aan exorbitant hoge uitval. Maar dat is bovenal in het belang van studenten zelf. Weinig dingen zijn zo demotiverend en frustrerend als een opleiding die niet bij je past. Bovendien vergeten wij vaak dat de financiële kosten van uitval en studievertraging juist voor de student zelf torenhoog zijn. Een jaar uitloop staat niet alleen slecht op je CV, het betekent ook  tienduizenden euro’s aan misgelopen salaris.. Ook selectie kan niet garanderen dat het altijd goed zal gaan, maar zorgt er wel voor dat alles gedaan wordt om de best mogelijke keuze te maken.

 

Het mes van selectie snijdt aan twee kanten: opleidingen worden echt gedwongen aan te geven wat ze te bieden hebben én studenten maken een meer weloverwogen keuze.  Hierdoor komen meer studenten dáár terecht waar ze het meest thuishoren. De Jonge Democraten begrijpen dan ook niet waarom studentenorganisaties als ISO en LSVB tegen selectie zijn en roepen op tot een spoedig invoering van selectie aan de poort.

 

 

Gijsbert Werner is voormalig portefeuillehouder Onderwijs voor de Jonge Democraten en studeert nu Biologie aan de Universiteit van Oxford

 

Ilja Boelaars studeerde economie aan de London School of Economics, werkte als junior universitair docent aan Universiteit Utrecht en is momenteel Landelijk Bestuurslid voor de Jonge Democraten

 

Maarten Koning is Voorzitter van het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten en studeert politicologie aan de Vrije Universiteit.

 

Categorie: Politieke opinie