#

Selectie en doorstroming noodzakelijk voor toekomstbestendigheid hoger onderwijs

23 Apr 2014

onderwijsDe Jonge Democraten maken zich zorgen over de waarborging van de kwaliteit in het hoger onderwijs en de toekomstbestendigheid van het systeem. De NRC van woensdag 16 april meldde naar aanleiding van een rapport van de Onderwijsinspectie dat de Nederlandse leerlingen niet gemotiveerd zijn en “het recht op onderwijs louter als een plicht ervaren". Het wordt tijd dat de discussie hierover gevoerd wordt. Desinteresse van leerlingen ligt namelijk aan de basis van veel problemen in het onderwijs. Om studenten te motiveren is allereerst uitdaging nodig; jongeren worden pas geprikkeld wanneer er echt wat van ze gevraagd wordt en hun resultaten niet vrijblijvend zijn. Die uitdaging moet al beginnen bij de studiekeuze. De Jonge Democraten pleiten daarom voor vergaande selectie in het hoger onderwijs.

Op dit moment is het universitair onderwijs voor iedereen met een vwo-diploma toegankelijk. Dit heeft geleid tot een explosieve groei van het aantal studenten in de afgelopen decennia. Een groot deel van de studenten wordt echter niet genoeg begeleid in het maken van hun studiekeuze waardoor er sprake is van hoge uitvalpercentages. Daarnaast is studeren kostbaar; per student legt de overheid ten minste 7000 euro per jaar bij.

Selectie is niet compleet nieuw voor het Nederlandse hoger onderwijs. De University Colleges hebben hun succes al bewezen met hogere leerrendementen en lagere uitvalpercentages. Ook zijn er steeds meer opleidingen waarbij een gedeelte van de studenten door middel van selectie wordt aangenomen. Onderzoeksliteratuur wijst uit dat dit niet alleen leidt tot een hogere kwaliteit van het doceer- en leerproces, maar ook tot een bevordering van motivatie en binding met de studie. Ook bij publieke universiteiten in de Verenigde Staten blijkt dat er een sterke correlatie is tussen selectiviteit en afstudeerpercentages.

De Jonge Democraten moedigen minister Bussemaker daarom aan om selectie in het hoger onderwijs voor alle opleidingen toe te staan en te stimuleren. Deze selectie moet uitgebreid en niet uitsluitend op basis van cijfers gebeuren. Een grote focus op cognitie en potentie en een minder grote focus op reeds behaalde resultaten zijn hierbij van belang. Daarnaast is goede voorlichting essentieel om studenten op de juiste plek te krijgen. De dit jaar ingevoerde ‘matching days’ zijn een kleine, eerste stap in de goede richting.

Wanneer er geselecteerd wordt aan de poort vallen er natuurlijk onvermijdelijk mensen buiten de boot. Dit kan opgevangen worden door een kwalitatief sterker hbo en mbo met goede doorstroommogelijkheden. Financiële toegankelijkheid van het onderwijs is cruciaal, maar zoals de praktijk uitwijst, draagt verstrekkende cognitieve toegankelijkheid niet bij aan de onderwijskwaliteit.

Door studenten hun onderwijscarrière voort te laten bouwen op basis van competenties, krijgt het diploma zijn waarde terug en kunnen we afrekenen met de oh-zo demotiverende zesjescultuur.

Categorie: Weblog