#

Seizoenen van de Democratie

24 Jul 2013

Terugblik en vooruitblik Tunesiëreis juni 2013.

Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 juni  organiseerde het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie een uitwisseling tussen 9 vertegenwoordigers van Nederlandse politieke jongerenorganisaties en  Tunesische politieke partijen.  Zodoende reisden we aan het begin van de Nederlandse zomer naar het land dat bekend staat om zandstranden en zonuren, maar dat tegenwoordig ook geassocieerd wordt met het begin van de ‘Arabische lente’.  

Het programma waaraan wij mochten deelnemen laat zich het best omschrijven als veelzijdig en verhelderend. Zo bezochten wij verschillende partijen aan zo’n beetje alle zijden van het politieke spectrum: Van de islamistische regeringspartij Ennahda, tot de communistische Labour Party en van de industriële L’Initiative tot seculiere middenpartijen als Alliance Democratique en Joumhouri.  Daarnaast namen we deel aan een sessie van de Tunesian School of Politics, ontbeten we met de Nederlandse ambassadeur in Tunesië en brachten we een flitsbezoekje aan het parlement.  Door het verhitte debat wat daar gaande was werd duidelijk dat er nog veel hordes genomen moeten worden en dat er nog een aantal zeer hete hangijzers  zijn. Ten tijde van ons bezoek aan het parlement werd er namelijk gedebateerd over een wetsvoorstel dat mensen die actief waren in het regime van Ben Ali zou uitsluiten van deelname aan de politiek. Hoewel dit duidelijk voor politieke spanningen zorgde liep er één rode lijn door ons gehele bezoek aan Tunesië: We werden overal  getrakteerd op een gloedvol betoog over de waarde van democratie en het belang van burgerlijke vrijheden.

Natuurlijk moeten woorden nog altijd worden omgezet  in daden. En natuurlijk zijn zulke woordvoerders zich er van bewust welk verhaal sociaal wenselijk is voor een Europees publiek zoals wij. Daarom zullen sommigen, zelfs na zoveel mooie woorden, de ontwikkelingen in de Arabische regio met argusogen blijven bekijken.  Van een ‘lente’ wordt namelijk verwacht dat hij binnen afzienbare tijd overgaat in de zomer. En deze ‘lente’ duurt inmiddels al een aantal jaren.

Maar soms vergeten we dat het Arabische verhaal geen nieuw verhaal is. Het is een geschiedenis die precedenten kent. Een geschiedenis die zich, zij het in andere tijden en in natuurlijk in een andere vorm, ook in Europa heeft afgespeeld. Ook hier heeft de democratie zich niet in een paar jaar ontwikkeld. Ook hier heeft de democatie helaas een bloedige geschiedenis. Ook in Europa zijn godsdienstige geschillen op een gewelddadige manier beslecht (denk aan de tachtigjarige oorlog). En ook in Nederland was religie nog tot enkele tientallen jaren geleden veruit de meest bepalende factor in de politiek  (denk aan de verzuiling).

Democratie gaat niet over één nacht ijs. Het gaat zelfs niet over twee seizoenen bloesems en kiemen. In Europa heeft het de tijd gehad en ook in de Arabische wereld verdiend de democratische ontwikkeling die tijd.

Er is echter een belangrijk verschil tussen de Europese ervaringen toen en de Arabische ervaringen nu. Want aan de andere kant van het water, ongeveer 600 kilometer noordelijker ligt een gebied waarin de democratische traditie – niet perfect, maar toch- diepgeworteld is. En waar reislustige jongeren wonen die staan te springen om kennis en ervaringen uit te wisselen met anderen. Hiermee hebben de Jonge Democraten, door middel van een extra JD-only ontmoeting met Alliance  Democratique deze reis, en door onze bestaande contacten met Joumhouri zeker een begin gemaakt. In samenspraak met deze twee partijen werkt het Team Arab Transition momenteel aan trainingen over onder anderen campagne voeren, vrouwenrechten en de praktische organisatie van een politieke jongerenafdeling. Hiervoor zullen de Jonge Democraten op korte termijn zeker weer naar Tunesië afreizen.

To be continued!

Categorie: Weblog