#

Schriftelijke bestuursverantwoording tijdens het Zomercongres!

19 Mei 2015

Het Landelijk Bestuur heeft in overleg met de Congresvoorzitters besloten om artikel 21, lid 3, sub a van het Huishoudelijk Reglement na de overgangsperiode afgelopen Wintercongres streng te hanteren. Dit betekent dat vragen aan het Landelijk Bestuur voor voor 30 mei (00:01 uur) dienen te worden gesteld door te mailen naar secretaris@jongedemocraten.nl. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden vragen die voor het verstrijken van de deadline gesteld hadden kunnen worden niet in behandeling genomen. 

Tijdens de bestuursverantwoording op de Algemene Ledenvergadering bestaat slechts nog de mogelijkheid om vervolgvragen te stellen op basis van de schriftelijke beantwoording en in gevallen waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk bestond om vragen voor de deadline in te dienen (actuele kwesties, overmacht).

De beantwoording van de vragen zal schriftelijk plaatsvinden in het Congresboek dat uiterlijk 6 juni (00:01 uur) zal verschijnen op onze internetpagina's. We zien jullie vragen met harte tegemoet!

Categorie: Mededelingen