#

Richtlijnen Facebookgroep

01 Mei 2017

Richtlijnen JD Facebookgroep

De JD-Facebookgroep leent zich voor:

 •         Politiek-inhoudelijke discussies binnen en over het progressief-liberale gedachtegoed en actualiteit
 •         Aankondigingen vanuit het landelijk bestuur en de DEMO-redactie
 •         Het stellen van vragen over de Jonge Democraten en aan het LB
 •         Werven van leden voor werkgroepen en teams door portefeuillehouders en werkgroepleden
 •         Andere zaken waarvoor het landelijk bestuur, impliciet of expliciet, toestemming verleent
 •         Voor kandidaten voor het landelijk bestuur en de DEMO geldt dat ze een enkele keer een bericht mogen posten in de groep ter promotie

De Facebookgroep leent zich niet voor:

 •         Promotie voor evenementen, hiervoor is de groep ‘Jonge Democraten prikbord
 •         Promotie voor andere zaken die geen directe relatie hebben met de JD 
 •         Verspreiden van nieuwsberichten vanuit onbetrouwbare bronnen
 •         Persoonlijke aanvallen

Landelijk bestuurders kunnen berichten en reacties verwijderen indien:

 •         Een bericht geen ruimte biedt voor discussie
 •         Een bericht of reactie promotie bevat voor een zaak die geen plaats heeft op de Facebookpagina
 •         Een bericht of reactie een aanval op een persoon betreft

Het landelijk bestuur kan een persoon uit de Facebookgroep verwijderen indien:

 • De persoon herhaaldelijk na meerdere waarschuwingen berichten blijft plaatsen die in strijd zijn met bovenstaande richtlijnen
 • De persoon een discussieerstijl pleegt te hanteren die neerkomt op het beledigen van een persoon waar hij of zij het niet mee eens is

Indien het LB of een lid van het LB besluit een persoon of een reactie op een bericht  uit de groep te verwijderen dient dit gemotiveerd te gebeuren. De actie wordt geadministreerd en ieder lid van de Jonge Democraten is gerechtigd per mail opgaaf van reden te vragen. Het Landelijk Bestuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elke reactie die wordt verwijderd omdat het verdwijnen van een reactie ook andere redenen kan hebben dan ingrijpen van een moderator.

Categorie: