#

Resolutie Openbaar Bestuur & Democratie

06 Apr 2010

Van vrijdag 23 t/m zondag 25 april aanstaande vindt het JD voorjaarscongres plaats te Groningen. Tijdens dit congres zullen twee resoluties behandeld worden, te weten Hoger Onderwijs en Openbaar Bestuur & Democratie. Op deze laatste resolutie kun je amenementen indienen tot aanstaande vrijdag 9 april, 18.00 uur. De resolutie Openbaar Bestuur & Democratie vervangt, indien aangenomen door de ALV, het huidige hoofdstuk Bestuurlijke Vernieuwing in het Politiek Programma. Heb je vragen over de resolutie? Dan kun je terecht bij Rob Jetten, portefeuillehouder Democratie (rob.jetten@jongedemocraten.nl).

Categorie: Politieke opinie