#

Resolutie Hoger Onderwijs

25 Mrt 2010

Op het JD voorjaarscongres te Groningen (vrijdag 23 t/m zondag 25 april) zal de 56e Algemene Ledenvergadering een resolutie over Hoger Onderwijs worden voorgelegd. De resolutie zal, indien deze wordt aangenomen, het huidige hoofdstuk over Hoger Onderwijs in het Politiek Programma vervangen. Je kunt de resolutie hier bekijken. Het indienen van amendementen op deze resolutie kan tot en met 31 maart, via de website of door een email te sturen naar info@jongedemocraten.nl

Categorie: Politieke opinie