#

Regulering alleen is niet de oplossing voor financiële sector

20 Jan 2014

Bankiers zijn pragmatische mensen. Anders dan het vooroordeel van saaie bankiers of de grote graaiers doet vermoeden, zit er een hoop creativiteit in de sector. Neem het beloningsbeleid van Credit Suisse. De bank had te kampen met grote aantallen slechte leningen. En gezien de maatschappelijke onrust over exorbitante bonussen wilde de bank ook een signaal maken naar het publiek. De oplossing? Bankiers kregen hun bonus uitbetaald in pakketten slechte leningen. Deze presteerden zoveel beter dan verwacht, dat bankiers bij een tweede lichting in de rij stonden voor deze pakketten.

Regulering voor de financiële sector zal ook pragmatisch moeten zijn om risico’s effectief te verminderen. Er zijn het afgelopen jaar mondiale en Europese regels opgesteld om het hele financiële systeem stabieler te maken. De eerste belangrijke stappen zijn hierin gemaakt. Wat niet moet worden vergeten is dat dit echter maar het halve werk is op weg naar een veilige financiële sector. Uiteindelijk wordt de praktijk gevormd door mensen die elke dag op de beursvloer staan, algoritmes programmeren en andere experts die hun werkzaamheden uitvoeren. Niet al hun dilemma’s kunnen in regulering gevat worden. Financiële markten zijn geen vreemde, kunstmatige entiteiten, maar bestaan uit mensen die dagelijks besluiten moeten nemen.

Hoe moet je daar mee omgaan? Ten eerste moeten financiële instellingen zorgen dat er een gezonde cultuur heerst. Dat betekent dat managers begrijpen wat voor producten hun financiële whizzkids in elkaar gezet hebben – kunnen ze het niet uitgelegd krijgen, dan mag het de markt niet op. Gezond verstand en persoonlijke aansprakelijkheid is daarbij cruciaal. Een bankier mag zich nooit verschuilen achter regels die gevaarlijke producten toelaten.

Ten tweede moet er gezorgd worden dat toezichthouders ook echt in staat om deze regels te handhaven. Zij moeten strenger worden, maar ook meer middelen krijgen. Hierbij zal ook gezorgd moeten worden dat er voor deelsectoren zoals de ‘schaduwbanken’, de regels worden nageleefd en controles hierop worden verscherpt.

Tot slot zal deze pragmatische visie ook toegepast moeten worden op bonussen. Vanuit een democratisch oogpunt valt er veel te zeggen om vanuit sentimenten bonussen te beperken. We moeten echter ook nadenken over de gevolgen. Recente ervaringen hebben laten zien dat vaste salarissen nu al omhoog gaan in afwachting van de invoering van een bonusmaximum in 2014. Het beperken van de hoogte van de bonus is met name symboolpolitiek. Een bonus toekennen op basis van resultaten op de middellange termijn is dat niet. Bonus moeten daarom kunnen worden teruggevorderd.

De menselijke maat moet terugkomen in de financiële sector. Het draait om de klant en niet om de korte termijn winsten. Hierin past best een bonusbeleid, maar wel gericht op de langere termijn.

Categorie: Weblog