#

Reactie op kritiek De Brouwer op pensioenfilmpje

28 Feb 2017

Verduidelijking 

Rob de Brouwer probeert ons pensioenfilmpje te ontleden en is daarbij zeer kritisch. In dit stuk zullen we punt voor punt op zijn kritiek in gaan. 

Het eerste punt van De Brouwer gaat over de hoogte van de premie. Volgens hem komt dat bij lange na niet in de buurt van de door ons geschetste 25%. Daarbij rekent hij het werkgeversdeel van de premie niet mee. Dat is niet terecht. Het werkgeversdeel van de premie is gewoon een onderdeel van de vergoeding die een werknemer ontvangt voor zijn inspanningen. 

Waar De Brouwer een punt heeft, is als het gaat om de franchise. De franchise wordt eerst afgetrokken van het salaris, voordat de pensioenpremie berekend wordt. Dat hadden we kunnen vermelden, maar daar was het filmpje wel een stuk gecompliceerder van geworden. Net als de site loonvoorlater.nl vaak doet, hebben we de materie iets versimpeld. Tegenover die franchise staat natuurlijk wel dat jongeren ook verplicht AOW-premie afdragen. Dat doen we overigens met plezier: het is solidair om deze premie af te staan voor onze ouderen, en de AOW is een prachtige (welvaartsvaste!) basisvoorziening die er voor zorgt dat de armoede onder ouderen in Nederland de laagste is van de gehele wereld. 

Ook over de hoogte van de 25% is De Brouwer het met ons oneens. Hij beweert dat de hoogte van de premie eerder rond de 20% is. Het hangt natuurlijk van het pensioenfonds af, maar we zien een tendens dat de premies steeds hoger worden.  Dat is een gevolg van de lage rente. Als we het ABP als voorbeeld nemen zien we dat de premie nu 21% is. Daar komt de VPL-premie echter nog bovenop. Dat is een premie die werkenden van nu betalen voor het vervroegde pensioen van ouderen. 

De Brouwer gaat zelf de fout in als hij zegt dat politieke partijen het geld niet kunnen afpakken. Ze kunnen het niet  in directe zin afpakken, maar natuurlijk wel in indirecte zin. Door de regels (die De Brouwer beschrijft) aan te passen, bijvoorbeeld door de rekenrente te verhogen, kan er geld geschoven worden van de ene naar de andere generatie. Frank Elderson, een directielid van de toezichthouder (DNB), die ook door De Brouwer zelf wordt aangehaald en waarin hij veel vertrouwen lijkt te hebben, vergelijkt dat zelfs diefstal (link).

Waar De Brouwer nogmaals de fout in gaat is als hij begint met suggereren dat jongeren geen recht van spreken hebben omdat ze nog maar weinig premie hebben afgedragen. Waar hij aan voorbij gaat is dat het aanpassen van de rekenregels niet alleen nadelig uitpakt voor de allerjongsten (de 'peuters' zoals De Brouwer zegt), maar ook voor iedereen die jonger is dan 55. De berekeningen van het CPB laten dat zien. Dit onderscheidt ons juist van clubs als 50-plus. Wij komen niet alleen op voor ons smalle eigen belang, maar ook voor andere (leeftijds)groepen.

Dan rest ons nog een laatste noot. Wij vinden het kwalijk dat De Brouwer ons wegzet op basis van onze leeftijd. De Brouwer neemt het debat niet serieus door teksten als "nog niet droog achter de oren." Onnodig creëert de heer De Brouwer hiermee een generatie-conflict. Wij willen zo'n conflict juist voorkomen en waarschuwen daar al jaren voor. Het generatieconflict zit echter ingebakken in het huidige pensioensysteem. Wij hebben juist constructieve voorstellen gedaan om het pensioenstelsel voor jong en oud beter te maken. Door het pensioenvermogen van jong en oud apart te beleggen kunnen we ouderen meer zekerheid bieden,  terwijl jongeren desgewenst juist wat meer risico kunnen nemen om op lange termijn een beter rendement te maken. Bovendien maken we daarmee een eind aan het eindeloze conflict over de verdeling van de collectieve pot. 

Helaas zijn er nu juist partijen die gebruik maken van het generatie-conflict dat nu in het systeem zit ingebakken om ouderen op te hitsen tegen jongeren. Bewust reageren wij daarop door niet de ouderen in zijn algemeenheid aan te vallen wij, maar die partijen die zich hier schuldig aan maken. Wij nemen het ouderen niet kwalijk dat zij boos zijn dat hen decennia lang beloftes zijn gedaan die nu niet kunnen worden nagekomen. Het is echter verkeerd dat sommige partijen dit probleem nu willen oplossen door jongeren dan maar op te laten draaien voor deze misleidende beloftes uit het verleden. Jongeren hebben part nog deel gehad aan die misleiding en hebben door de lage rente al genoeg problemen om voor zichzelf een fatsoenlijk pensioen op te bouwen.