#

Privacy Shield van niks

05 Feb 2016

Onder grote tijdsdruk hebben de EU en de VS een akkoord moeten bereiken over de opvolger van Safe Harbor dat in oktober 2015 door het Europees Hof ongeldig werd verklaard. Als er niet voor begin februari een oplossing zou zijn gevonden voor een nieuw verdrag dat data-transfers reguleert, was de wereld in chaos vervallen.

Deze tijdsdruk is hypocriet. De Europese Commissie is in 2013(!) al begonnen met onderzoek naar het functioneren van Safe Harbour. Eén van de zes actiepunten was “making Safe Harbour safe”. Van actie is het niet gekomen, totdat de druk uit de tech sector te groot werd. Het lijkt erop dat dit heeft geresulteerd in het Privacy Shield, een politiek akkoord waarvan de uitwerking volgende maand wordt verwacht. Positief is de betere samenwerking tussen Europese privacy autoriteiten en de Amerikaanse equivalenten FTC en Department of Commerce. Zij gaan de naleving van de afspraken uit het Privacy Shield verzorgen. Ook wordt er een Amerikaanse ombudsman aangesteld die klachten zal behandelen die door Europese privacy autoriteiten zijn doorgestuurd. Je kan je afvragen in hoeverre een Amerikaanse ombudsman Europese belangen gaat vertegenwoordigen.

Het Privacy Shield verliest zijn geloofwaardigheid omdat het niet lijkt te ondervangen waar Safe Harbour door ongeldig is verklaard: mass surveillance on EU citizens. In het nieuwe akkoord wordt weerhouding hiervan namelijk slechts gegarandeerd door een brief, getekend door een topfunctionaris van de inlichtingendienst. De juridische basis hiervan is nil. Sectie 702 van de ‘Foreign Intelligence Surveillance Act' bestaat daarentegen nog tot tenminste eind 2017. De Europese Commissie moet niet denken dat een beloftebriefje van de NSA genoeg is om de privacy van 500 Europeanen te garanderen.Mocht Max Schrems – of iemand anders – aantonen dat hierdoor de Zuckerbergs en Cooks onze data niet volgens Europese fundamentele rechten kunnen beschermen dan gaan onze iPhones gewoon op zwart.

 

Melle Tiel Groenestege, portefeuillehouder Digitaal

Categorie: Politieke opinie