#

Positieve discriminatie van wie: naar een vrijwillig diversiteitbeleid

18 Feb 2013

Leuk, drie mannen die een stuk schrijven tegen positieve discriminatie in de Gender Demo. Let wel, ze behandelen hierbij alleen de positieve discriminatie van minderheden en vrouwen. Het is een grote aanklacht tegen een quotum voor vrouwen, of, nog beter, een geëgaliseerde samenleving. Ikzelf ben ook geen voorstander van een quotum, maar dit artikel is wel heel kort door de bocht en ook nog eens vrouwonvriendelijk. Reden genoeg voor mij om in de pen te duiken. 

Allereerst verwijs ik naar het artikel van Rutger Bregman, “De Grote Vrouwelijke Revolutie”, in de Volkskrant van 2 februari. In zijn bloemlezing stelt hij dat er wel degelijk redenen zijn om juist vanuit een effectiviteitsoogpunt voor een vrouw in plaats van een man te kiezen. Vrouwen gaan als ondernemers minder vaak failliet, zijn betere beleggers en bedrijven met meer vrouwen aan de top hebben een hoger rendement. Is het kiezen voor vrouwen dan nog steeds positieve discriminatie?

“Er wordt positief gediscrimineerd, maar dan in het voordeel van het zwakkere geslacht: de man”. Omdat de man nou toevallig in het old boys netwerk zit, niet met zwangerschapsverlof hoeft en wel kan golfen met de baas, valt de keuze vaak op de man. Dit heeft niets met competentie te maken.

Om drie redenen zijn de auteurs tegen positieve discriminatie; moeilijkheden met privacywetgeving, de gelijkheid is onwenselijk en de bemoeienis van de overheid in het bedrijfsleven. Het privacy argument is om te lachen. Er zijn genoeg manieren om binnen de privacyregels een diversiteitbeleid te voeren. Het kenmerkt het hokjesdenken van de heren dat zij diversiteit alleen zien als het afstrepen van minderheden en sekse. Mijn suggestie aan hen is om meer te gaan verdiepen in het thema ‘intersectionaliteit’, voordat ze uitspraken doen over diversiteitsanalyses en de uitvoering ervan.

Positieve discriminatie zou ongelijkheid creëren. Helaas bevinden wij ons al in een ongelijke situatie waar mannen worden bevoordeeld. Onderwijs alleen is hiervoor niet de oplossing; er is een gapend gat tussen de resultaten van vrouwen in het onderwijs en het wegblijvende succes op de arbeidsmarkt. Door vrouwen die de top hebben bereikt met positieve discriminatie af te schilderen als excuustruus tekent het minderwaardige beeld van de drie heren over vrouwen. Wie zegt dat deze vrouw niet over de competenties beschikt die nodig zijn voor de top? Dit stempel wordt alleen gebruikt door mannen die met smoesjes moeten verbloemen dat zij geen respect hebben voor hun vrouwelijk meerdere.

Diversiteit is een groot goed. De diverse demografie van Nederland was één van de belangrijkste aanjagers van de economische voorspoed in de Gouden Eeuw. Diversiteit op de werkvloer zorgt voor nieuwe visies en ideeën, een goede mix van eigenschappen, betere herkenning van de klant en een betere werksfeer. Richard Florida, gerenommeerd demograaf, stelde vast dat steden economisch floreren als er juist een diversiteit aan mensen in de steden wonen. Als liberaal ben ik het met de heren eens dat diversiteit niet moet worden opgelegd door de overheid. Maar de overheid heeft wel een taak om diversiteit de kans te geven, bijvoorbeeld door een goed kinderopvangbeleid of flexibele werkuren. Het is aan mensen en bedrijven zelf te handelen naar de positieve resultaten van diversiteit.

Door: Sophie Schellens (Met dank aan Pim, Mart en Tom)

Categorie: Weblog