#

Politieke jongerenorganisaties: ‘Stop met de repressie van (soft)drugs, kies voor regulering'

15 Feb 2012

De politieke jongerenorganisaties van GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP
en Partij voor de Dieren zijn ontsteld over het voorgestelde
drugsbeleid van het kabinet.

In de plannen van de regering moet de repressie van (soft)drugs stevig
geïntensiveerd worden. Zo moeten talloze coffeeshops vrezen voor hun
voortbestaan door de eis dat ze alleen nog toegankelijk mogen zijn
voor Nederlandse clubleden. Dit zorgt voor een sterke daling van de
toegang tot legale, gecontroleerde drugs, en een stijging van de
illegale handel.

De jongerenorganisaties verwerpen repressie als oplossing voor de
drugsproblematiek. Betere uitvoering van drugsregulering zien zij als
het noodzakelijke alternatief. Volgens de jongerenorganisaties is de
drugsrepressie van de afgelopen jaren er geenszins in geslaagd drugs
uit de samenleving weg te houden. Wat de onderdrukking volgens hen wel
bewerkstelligt, is het verhinderen van kwaliteitstoezicht op deze
riskante stoffen.

De jongeren zijn van mening dat drugs beter gecontroleerd dan
gecriminaliseerd kunnen worden. Dan kan ook adequaat ingegrepen worden
bij misbruik en drugsoverlast.

De coalitie van jongerenpartijen concludeert dat verdere repressie
alleen maar een averechts effect zal hebben. Naast de afname van het
toezicht en de controleerbaarheid, vrezen de jongeren voor een sterke
toename van de (georganiseerde) criminaliteit rond drugs.

Uit onderzoek van de Stichting Drugsbeleid blijkt dat het aandeel van
de drugsproblematiek in de totale criminaliteit nu al is opgelopen tot
50%. Door verdere repressie zal dit aandeel nog toenemen. De kosten om
in dit scenario de veiligheid te bewaken zijn fors. Uit hetzelfde
onderzoek blijkt immers dat deze nu reeds €15 miljard op jaarbasis
bedragen.

De politieke jongerenorganisaties stellen daar het goedkope
alternatief van regulering tegenover. Belastingheffing op de productie
en verkoop genereert voor de staatskas bovendien aanzienlijke
inkomsten.

De jongerenorganisaties verzoeken het kabinet  inzicht te verschaffen
in de omvang van de criminaliteit en kosten die door verdere repressie
zullen ontstaan. Daarnaast vragen ze de regering met klem
alternatieven in de lijn van regulering te ontwikkelen voor de
voorgestelde repressiemaatregelen.

Categorie: JD in de Media