#

Persbericht: Jonge Democraten teleurgesteld over opportunistische aanpassing rekenrente

24 Sep 2012

De Jonge Democraten zijn teleurgesteld dat het Ministerie van SZW toch gekozen heeft voor de invoering van een hogere rekenrente voor pensioenfondsen. Ondanks kritiek van zowel het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, het Actuarieel Genootschap als onafhankelijk risico specialisten, laat het ministerie zich toch verleiden tot opportunistische maatregelen.

De Jonge Democraten zijn teleurgesteld dat het Ministerie van SZW toch gekozen heeft voor de invoering van een hogere rekenrente voor pensioenfondsen. Ondanks kritiek van zowel het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, het Actuarieel Genootschap als onafhankelijk risico specialisten, laat het ministerie zich toch verleiden tot opportunistische maatregelen.

Voorzitter Nikie van Thiel: “De verhoging van de rekenrente toont aan dat het de sociale partners en het ministerie niet te doen is om het toekomstbestendig maken van het pensioenstelsel. Drie jaar lang is er gesproken over de structurele problemen in pensioenland, maar het enige waar men mee komt is een maatregel die eenmalig tekorten doorschuift naar jongeren. Een ongekend zwaktebod.”

Invoering van de Ultimate Forward Rate (UFR) ondermijnt volgends de Jonge Democraten het vertrouwen in het pensioenstelsel. Van Thiel: “De rekenregels voor pensioenfondsen zijn ontworpen om te voorkomen dat tekorten te ver worden doorgeschoven. Nu er gekort moet worden, passen we echter de regels aan. Hoe kunnen jongeren deze regels nog serieus nemen? Maar ook voor ouderen is dit geen structurele oplossing!”

De Jonge Democraten hebben begrip dat het ministerie er voor kiest de kortingen te maximeren op 7% per jaar. Het is voor de huidige gepensioneerden een hard gelag dat hun pensioenen zo risicovol zijn geworden. Van Thiel: “Het is onbegrijpelijk dat de pensioenfondsbesturen het zo ver hebben laten komen. Zij hadden risico’s beter moeten afdekken en veel eerder moeten beginnen met korten. Wat ons betreft nemen fondsbestuuders hun verantwoordelijkheid en komt er een parlementaire enquête over de vraag hoe het zover heeft kunnen komen.”

De structurele problemen van het Nederlandse pensioenstelsel blijven onopgelost. De Jonge Democraten pleiten daarom voor het individueel bijhouden van het pensioenvermogen. Van Thiel: “Hiermee voorkom je dat de politiek opportunistisch omgaat met het pensioen van ons allen. Dit zorgt voor meer zekerheid en herstelt het vertrouwen in het stelsel.”

Categorie: Persberichten