#

Persbericht: Jonge Democraten (D66) roepen op tot vervroegde Waterschapsverkiezingen

30 Mrt 2012

In 2014 zullen er Waterschapsverkiezingen plaatsvinden. De Jonge Democraten, de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland, stelt dat het gezien een aantal verontrustende beslissingen die de afgelopen tijd door verschillende waterschappen zijn genomen, tijd is om vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

 

In 2014 zullen er Waterschapsverkiezingen plaatsvinden. De Jonge Democraten, de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland, stelt dat het gezien een aantal verontrustende beslissingen die de afgelopen tijd door verschillende waterschappen zijn genomen, tijd is om vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

“Doordat alle aandacht zeker op dit moment - maar feitelijk altijd - uitgaat naar de ontwikkelingen in politiek Den Haag kunnen de Waterschappen ongestoord hun gang gaan”, aldus Nikie van Thiel, voorzitter van de Jonge Democraten. “Zolang Nederland speculeert over de stand van zaken omtrent de onderhandelingen in het Catshuis, worden er elders beslissingen genomen die van grote invloed kunnen zijn op de levens van vele inwoners van ons land.”

Zo werd afgelopen week bekend dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in tegenstelling tot wat in het verleden altijd het geval was, bebouwing op de bijna 2000 kilometer dijk die zij beheert toe wil staan. Het Hoogheemraadschap spreekt zelf van “een complete ommezwaai in beleid”. Van Thiel: “De motivatie die ze geven bij dit opmerkelijke besluit, is dat de ruimte om te bouwen schaarser wordt. Dit mag dan misschien het geval zijn, maar wat is onze democratie nog waard wanneer een verkozen orgaan een dergelijke beslissing zo lichtzinnig neemt, zonder terug te gaan naar de kiezer? Dit brengt de veiligheid van duizenden burgers mogelijk in gevaar!”

En dit is niet het enige voorbeeld. Eerder dit jaar werd al bekend dat bij een aanbestedingsproject voor een gezamenlijk belastinginningsysteem voor alle Waterschappen, naar verwachting ruim 20 miljoen euro is verspild. Nog voordat dit is uitgezocht en het project netjes is afgerond hebben verschillende Waterschappen zelf nieuwe aanbestedingsprojecten gestart. Van Thiel: “Waterschappen lijken zich niet te beseffen dat ze belastinggeld van de Nederlandse burger aan het verspillen zijn. Dat is sowieso onaanvaardbaar. Maar op het moment dat ons land praktisch onbestuurbaar is vanwege op handen zijnde bezuinigingen, is het een grof schandaal! Waterschappen moeten door de burger afgerekend kunnen worden op dit falende beleid.”

Daarnaast zien de Jonge Democraten dit als een uitgelezen kans om de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij de Waterschappen te vergroten. Van Thiel: “De opkomst bij Waterschapsverkiezingen is altijd buitengewoon laag. Mensen hebben totaal geen idee waar ze over stemmen op het moment dat Waterschapsverkiezingen plaatsvinden. Maar met voorbeelden zoals dat van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt geïllustreerd wat voor belangrijke beslissingen door dit orgaan worden genomen. Dat zal de betrokkenheid ongetwijfeld vergroten.”

Categorie: Persberichten