#

Pensioenakkoord: desastreus voor jongeren en arm blijft betalen voor rijk

10 Jun 2011

Het nieuwe pensioenakkoord is desastreus voor de houdbaarheid van ons pensioenstelsel, dat stellen de Jonge Democraten (D66). Het akkoord dat vanmorgen door het kabinet en de sociale partners werd gepresenteerd maakt het stelsel nog slechter voor jongeren dan het nu al is. Bovendien worden er grote kansen gemist: de perverse solidariteit van arm naar rijk blijft behouden en de noodzakelijke structurele bezuinigingen blijven uit.

 

Het nieuwe pensioenakkoord is desastreus voor de houdbaarheid van ons pensioenstelsel, dat stellen de Jonge Democraten (D66). Het akkoord dat vanmorgen door het kabinet en de sociale partners werd gepresenteerd maakt het stelsel nog slechter voor jongeren dan het nu al is. Bovendien worden er grote kansen gemist: de perverse solidariteit van arm naar rijk blijft behouden en de noodzakelijke structurele bezuinigingen blijven uit.

“Een nieuw pensioenakkoord was een kans om de lasten van de vergrijzing wel eerlijk te verdelentussen jong en oud. Dat is niet gebeurd omdat Jongerius gegijzeld wordt door haar vergrijsde achterban. Nu krijgen jongeren de rekening gepresenteerd. Minister Kamp stond erbij en keek ernaar.” Aldus Maarten Koning, Landelijk Voorzitter van de Jonge Democraten. “Zogenaamd nieuw is dat pensioenaanspraken onzeker zijn geworden. Nominaal korten hoorde al tot de mogelijkheden en in termen van koopkracht was er al helemaal niks gegarandeerd. Niets nieuws onder de zon dus. Een groot compliment dat de sociale partners een jaar onderhandeling nodig hadden om dit nu ook gewoon eerlijk aan ons te vertellen.”

Naast het feit dat erkend zal worden dat pensioenen onzeker zijn, bevat het nieuwe pensioenakkoord een aantal nieuwe desastreuze elementen, met name voor jong Nederland. Pensioenfondsen krijgen de ruimte om risicovoller te beleggen, dekkingsgraden worden kunstmatig opgehoogd en tegenvallers mogen over een periode van tien jaar worden vooruitgeschoven.

Ilja Boelaars, Landelijk Bestuurslid en econoom: “Iedereen weet dat de pensioenfondsen een tekort hebben van ongeveer 150 miljard, maar in de pensioenpot zit na de handtekening van vanmorgen geen euro extra. Toch gaan we meer indexeren en eventueel noodzakelijke kortingen nog langer uitstellen. Je hoeft geen ingewikkelde berekeningen te doen om te begrijpen dat ouderen die vooraan in de rij staan meer krijgen en dat er dus minder overblijft voor zij die achteraan sluiten: de jongeren.”

De sociale partners en de minister van sociale zaken noemde het akkoord zoals altijd solidair. De Jonge Democraten vragen zich echter af waarom er dan ook deze keer geen woord wordt gerept over het feit dat laagopgeleiden betalen voor de pensioenen van carrièremakers. Uit berekeningen van het CPB bleek al in 2007 dat laagopgeleiden ongeveer 15% te weinig pensioen krijgen als gevolg van de doorsneepremie. Dit pensioenakkoord noemt echter opnieuw de doorsneepremie als één van de pijler van ons solidaire stelsel.

Maarten Koning: “Dus solidariteit betekent dat arm voor rijk betaalt en intergenerationele solidariteit betekent dat de vakbondsleiders de pensioenpot mogen leegroven. Intergenerationele diefstal noem ik dat. Vakbonden en partijen als de SP noemen óns vervolgens onfatsoenlijk en asociaal. Onbegrijpelijk. Als solidariteit betekent dat arm voor rijk betaalt ben ik er trots op dat wij als Jonge Democraten hier tegen strijden. Waar is het sociale gezicht van de SP, PvdA en PVV gebleven? Zij maken zich normaal al druk om één procentje koopkracht. Zijn misschien de idealen van de socialisten toch iets zwakker dan de vriendschapsbanden met de vergrijsde vakbondvrienden?”

Ander pijnpunt in het akkoord is volgens de Jonge Democraten de toekomstige bezuiniging op de AOW. Ilja Boelaars: “Minister De Jager kondigt met trots aan dat het akkoord een bezuiniging van 700 miljoen euro oplevert. Tegelijkertijd stelt minister Kamp terecht dat we het straks moeten doen met 2 werkenden per gepensioneerde in plaats van 4; een lasten verdubbeling! Er moet dus structureel veel meer bezuinigd worden. 700 miljoen is nog niet eens een druppel op deze roodgloeiende AOW-plaat.”

Een andere gemiste kans, volgens de Jonge Democraten, is het feit dat het pensioenakkoord expliciet de keuze maakt het risicoprofiel van de pensioenaanspraken niet te koppelen aan de leeftijd. Hierdoor worden pensioenaanspraken voor ouderen onnodig risicovol. Boelaars: “Door dit akkoord krijgen ouderen naar verwachting meer pensioen ten koste van jongeren, maar tegelijkertijd wordt er meer risico genomen dan nodig. Alle economen zijn het erover eens; een optimale risico/rendement verhouding begint met veel risico op jonge leeftijd en eindigt met weinig risico voor ouderen. Dat is pas echte solidariteit. Waarom de sociale partners hier toch niet voor kiezen? Misschien willen zij niet erkennen dat het ideale pensioenstelsel veel meer individuele kenmerken heeft?“

De Jonge Democraten blijven van mening dat een geïndividualiseerd stelsel zonder sociale partners op lange termijn het enige houdbare alternatief is. Ilja Boelaars: “de sociale partners hebben hun mond vol over transparantie, solidariteit en houdbaarheid, maar keer op keer bewijzen ze dat dit loze woorden zijn. Er is maar één echte solidaire, transparante, houdbare oplossing: een stelsel waarin iedereen weet wat van hem is en iedereen de zekerheid heeft dat niemand aan zijn of haar aanspraken kan komen. Geen grepen uit de kas en geen pervers-solidaire herverdeling.”

Categorie: Politieke opinie