Blogpost

PB: Persconferentie JD en JOVD

ImageVan 15 t/m 20 november organiseren de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) en de Jonge Democraten een bijeenkomst waar liberale jongeren uit 32 landen uit alle delen van de wereld discussiëren over immigratievraagstukken.

Om het standpunt van de twee Nederlandse liberale jongerenorganisaties toe te lichten, zullen de Landelijk Voorzitters van beide organisaties, Ferdi de Lange (JOVD) en Vincent Verkoelen (Jonge Democraten), de pers op maandag 17 november om 10.00 uur in Nieuwspoort te woord staan.

De JOVD en Jonge Democraten zijn van mening dat de zeer grote mondiale migratiestromen voor een groot deel zijn toe te schrijven aan een niet-liberale, niet-open wereldeconomie. De JOVD en Jonge Democraten roepen de Europese Unie en Nederland in het bijzonder op, handelsbarrières op te heffen en dumppraktijken, zoals gebeurd is met de Europese melkplassen en de boterberg, onmiddellijk te stoppen.

Tevens vinden beide organisaties dat Nederland zijn grenzen open moet stellen voor iedereen die een toegevoegde economische waarde heeft voor ons land. Indien mensen een veel gevraagde opleiding hebben, zijn economische immigranten welkom. Ze moeten zes maanden de tijd krijgen om, uiteraard zonder hulp van de overheid, een baan te vinden. De JOVD en de Jonge Democraten geloven dat op deze wijze zowel de economische situatie van Nederland als van individuen verbeterd kan worden.


Noot voor de redactie:

De Jonge Democraten is een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie en verbonden aan D66. Zij is opgericht in 1984 en telt momenteel 1875 leden en is daarmee de grootste niet-confessionele politieke jongerenorganisatie. Op 25 en 26 oktober 2003 hielden ze hun 42ste congres in Leiden.

De JOVD is een onafhankelijke liberale jongerenorganisatie. Wij streven naar een democratische maatschappij waarin het individu centraal staat en waarin elk individu vrij is zichzelf naar eigen inzicht en overtuiging te kunnen ontplooien. Daarbij moet een ieder in zoverre rekening houden met zijn medemens en de individuele vrijheid dat zijn handelen geen beperking vormt voor de individuele ontplooiing van de ander. Hierdoor komt de creativiteit en inspanning van ieder individu het meest ten goede aan hemzelf en aan de rest van de maatschappij.

13 november 2003

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

JD Blog

Vacature Oriëntatiecommissie

Er is een vacature vrijgekomen in de zoekkant van de oriëntatiecommissie in verband met het aflopen van de termijn van Thomas Bakker. De advieskant van de oriëntatiecommissie helpt kandidaten voor ...

Lees meer...

maandag 27 maart 20:00
Politiek Café: terugblik op de verkiezingen - vooruitblik op de formatie - Utrecht
maandag 27 maart 20:00
Masterclass Debattraining - Arnhem-Nijmegen
dinsdag 28 maart 19:30
Ontslagrecht (Jonge Democraten en Jonge Socialisten) - Leiden-Haaglanden
dinsdag 28 maart 19:30
Debatavond - Amsterdam
dinsdag 28 maart 20:00
WRPP presenteert: Prostitutie in Groningen - Groningen
woensdag 29 maart 19:30
Twentse Lenteborrel JOVD - ROOD - JD - Overijssel
woensdag 29 maart 19:30
Public Speaking - Rotterdam
woensdag 29 maart 20:00
Extra AAV en bijzonder onderwijs - Limburg

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten