#

PB: Meer stufi met gelijke middelen

30 Okt 2003

ImageDe Jonge Democraten menen dat de mogelijk oplossingen die de Commissie Uitgangspunten Nieuw Studiefinancieringsstelsel (Commissie Vermeend) aandraagt voor een herziening van het studiefinacieringsstelsel de problemen van het bestaande stelsel niet oplossen.

De Jonge Democraten pleiten voor een stelsel met een persoonlijk budget per student. "Het is duidelijk dat er niet méér geld komt, maar studenten hebben wel behoefte aan meer geld. Laten we het geld dat er is dan efficiënter besteden!", aldus Landelijk voorzitter Vincent Verkoelen.

Donderdag 30 oktober presenteert de Commissie Vermeend, waar de Jonge Democraten ook zitting in hebben, haar rapport. In het rapport worden een aantal hoofdroutes van studiefinanciering uiteengezet: een giftenstelsel, een sociaal leenstelsel, een zuiver leenstelsel en een combinatiestelsel. De Jonge Democraten denken dat de invoering van één van die nieuw stelsels de problemen van het huidige stelsel niet oplost. Er moet een systeem komen dat de effectieve studiefinanciering verhoogd door de bestaande studiefinanciering efficiënter te gebruiken.

De Jonge Democraten willen dat realiseren door elke student een persoonlijk budget te geven dat in vrijheid besteed kan worden, maar de student ook de verantwoordelijkheid geeft om dit budget goed te besteden. De Jonge Democraten zijn van mening dat het persoonlijke budget de twee grote problemen van de studiefinanciering oplost: Het feit dat de studiefinanciering nu in eerste instantie is gekoppeld aan tijd én pas daarna aan prestatie, en dat studenten door het gebrek aan vrijheid geen verantwoordelijkheid nemen.

De Jonge Democraten willen elke student een persoonlijk budget aan ECTS-studiepunten (European Community Course Credit Transfer Systeem) geven. Een student krijgt precies het aantal ECTS-studiepunten dat nodig is om een studieprogramma van een opleiding af te ronden. Studenten kunnen dit persoonlijk budget in vrijheid besteden. Wanneer een student zich inschrijft voor een vak worden de ECTS-studiepunten die voor dat vak staan van het persoonlijk budget afgeschreven. Het persoonlijk budget wordt beheerd door de Informatie Beheer Groep. Ook de maandelijkse studiefinanciering (in de vorm van gift en lening) wordt gekoppeld aan het aantal ECTS-studiepunten dat een student dat studiejaar dénkt te gaan halen. Een student kan zijn studie dan prima combineren met een bijbaan, vrijwilligerswerk of hobby door zich bijvoorbeeld maar voor de helft van het aantal vakken (en dus ECTS-studiepunten) in te schrijven dat voor een studiejaar gepland is. De student betaald dan de helft van het collegegeld en krijgt de helft van de maandelijkse studiefinanciering die een voltijds student ontvangt.

Als de student zich inschrijft voor onderwijs en er met de pet naar gooit, moet de student alle extra gemaakte kosten betalen. Voor de vakken die opnieuw gevolgd moeten worden moet de student uiteindelijk nieuwe ECTS-studiepunten kopen of lenen bij de IBG, want het persoonlijke budget zal dan worden overschreden. De kosten voor nieuwe ECTS-studiepunten kunnen bijvoorbeeld € 25,- per ECTS-studiepunt bedragen. Na het behalen van het diploma moet voorts worden bezien of de studenten niet teveel studiefinanciering heeft ontvangen. De teveel ontvangen studiefinanciering moet worden terugbetaald.


29 oktober 2003

Categorie: Persberichten