#

PB: Jonge Democraten klagen babyboomers aan

24 Okt 2003

De Jonge Democraten willen dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Mede hierdoor moeten de staatsfinanciën op orde worden gebracht, moet de zorg betaalbaar blijven en een failliet van het AOW-stelsel worden voorkomen. "Aangezien de levensverwachting aanzienlijk is toegenomen is het, hoe pijnlijk ook, noodzakelijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt! De babyboomers lijken wel te denken: 'Na ons de zondvloed'", aldus Vincent Verkoelen, landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

De generatie babyboomers is tot een zelfgenoegzame generatie verworden. Het wordt tijd dat die generatie zich solidair toont met de jongeren van nu, ofwel de toekomst van ons land. Bij een toegenomen levensverwachting vanaf 65 jaar is het weinig solidair dat het tot norm verworden is vervroegd uit te treden rond het 55ste levensjaar. Bij de invoering van de AOW was de verwachting dat wanneer eenmaal de leeftijd van 65 bereikt was, men 74 jaar oud zou worden. Inmiddels ligt deze verwachting op een leeftijd van 84 jaar.

Wanneer men uittreedt op 55-jarige leeftijd, zoals het ambulancepersoneel in particuliere dienst onlangs eiste, moet de overheid in plaats van 9 jaar 29 jaar opdraaien voor deze uitgetredenen. Tevens komt door teruglopende belastinginkomsten de afbetaling van de staatsschuld onder druk en is het aan de jongeren voor die problematiek een oplossing te vinden, een staatsschuld die de babyboomers zelf hebben veroorzaakt.

Vervroegd uittreden blijft mogelijk, maar daarin dient eigen verantwoordelijkheid genomen te worden. Verkoelen: "Met de aankomende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande krapte op de arbeidsmarkt is het niet verantwoord wanneer de overheid de luxepositie van de babyboomers blijft financieren, want daarmee komt het volledige AOW-stelsel en de bekostiging van de zorg in de toekomst in gevaar."


Noot voor de redactie:

De Jonge Democraten is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie verbonden aan D66. Zij is opgericht in 1984 en telt momenteel 1800 leden en is daarmee de op één na grootste politieke jongerenorganisatie. Op het 41ste congres, gehouden op 26 en 27 april in Leeuwarden, is de 25-jarige student Bedrijfskunde Vincent Verkoelen uit Amsterdam verkozen tot landelijk voorzitter.

13 september 2003

Categorie: Persberichten