#

PB: JD blij dat VVD eigen overbodigheid erkent

24 Okt 2003

Jonge Democratenvoorzitter Vincent Verkoelen, aanwezig op het JOVD-congres afgelopen weekend, constateert met genoegen dat een stroming binnen de VVD zich aangetrokken voelt tot de idealen van D66. VVD-jongerenvoorzitter, Ferdi de Lange, heeft aangegeven dat hij een fusie van D66 en VVD wenselijk acht.

De Jonge Democraten roepen op tot de vorming van een grote (progressief) liberale partij op de leest van D66 en stelt voor om morgen de Nieuwe Vrijzinnig Democratische Bond op te richten, waar de leden van het huidige D66 en de progressieve vleugel van de VVD een waar thuis vinden.

De Jonge Democraten zijn van mening dat de VVD een veelbelovende start heeft gemaakt door de interne partijstructuur van D66 te adopteren. Verkoelen: "Eindelijk lijkt de VVD bereid van D66 te willen leren. Binnen de VVD staat men open voor een gekozen burgemeester evenals een referendum over de Europese Grondwet. Dat zijn stapjes in de goede richting."


Noot voor de redactie:

De Jonge Democraten is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie verbonden aan D66. Zij is opgericht in 1984 en telt momenteel 1800 leden en is daarmee de op één na grootste politieke jongerenorganisatie. Op het 41ste congres, gehouden op 26 en 27 april in Leeuwarden, is de 25-jarige student Bedrijfskunde Vincent Verkoelen uit Amsterdam verkozen tot landelijk voorzitter.

30 juni 2003

Categorie: Persberichten