#

PB: Geef maatschappijleer de ruimte!

10 Jan 2004

Veel Nederlanders kunnen individueel en onafhankelijk van anderen eigen afwegingen maken ten aanzien van vrijwel alle aspecten van het maatschappelijk leven. We hebben veel vrijheid en veel mogelijkheden tot ontplooiing. Helaas is er bij de burgers ook sprake van afnemende solidariteit en afnemende zorg voor de medemens en voor het milieu. Vereenzaming, afname van normen- en waardenbesef en criminaliteit zijn aan de orde van de dag.

Open brief (niet officieel) namens de grootste politieke jongerenorganisaties

Wij, de politieke jongerenorganisaties, vinden het tijd voor een versterking van samenhang en sociale betrokkenheid. Sociale cohesie, democratie en integratie moeten versterkt worden. Onderdeel hiervan is dat ieder mens een minimale opvoeding tot politiek en sociaal participerend burger verdient, en wel op kosten van de gemeenschap! Via het onderwijs kunnen alle jonge Nederlanders bereikt worden met de voor de democratie zo essentiële basiskennis.

Het vak Maatschappijleer levert hier een belangrijke bijdrage aan. Bij dit vak worden leerlingen aangezet om na te denken over bepaalde sociale problemen, over het nut van vrijwilligerswerk en over de multiculturele samenleving. Leerlingen vormen hier vervolgens een mening over en leren deze mening te onderbouwen. Leerlingen moeten hierbij verder leren te denken dan hun eigen neus lang is, maar ook moeten ze leren morele en ethische grenzen te stellen. De docenten maatschappijleer proberen het de leerlingen moeilijk te maken tijdens een les: waar leg je nu de grens, wat vind je wel en wat vind je niet kunnen? Door deze manier van onderwijs leren de aankomende stemmers van Nederland hun keuzes te maken en die te onderbouwen.

Er moet zorgvuldig omgegaan worden met de opleiding en vormgeving van jongeren. Dit is het meest waardevolle materiaal dat de samenleving heeft. Daarom roepen wij, bijna alle politieke jongerenorganisaties van links tot rechts, de kamerleden op om het vak Maatschappijleer permanent een plaats te geven in het gemeenschappelijke deel van de Tweede Fase. Hierdoor wordt jongeren, de burgers van de toekomst, geleerd dat democratie meer is dan alleen toekijken en eens in de vier jaar stemmen!
De rest van de EU ziet in dat Maatschappijleer een vak is dat democratie en maatschappelijke participatie bevordert. De landen die dit inzien geven maatschappijleer dan ook alle ruimte (het zijn in bijvoorbeeld Engeland en Duitsland zelfstandige vakken), waardoor in die landen de nieuwe generatie alle mogelijkheden tot maatschappelijk meedoen aangeboden krijgt. De Nederlandse politici beslissen woensdag over de toekomst van maatschappijleer. Wij roepen de politici op, maatschappijleer een verplicht, zelfstandig vak te laten zijn en blijven voor álle leerlingen! Want hiermee wordt de basis gelegd van de toekomst van de democratie, burgerschap en participatie en dat is een hoog goed!

Vincent Verkoelen (voorzitter Jonge Democraten)
Loes Ypma (voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA)
Driek van van Vugt (voorzitter Rood)
Aafke Beukema (Dwars)
Marcel Benard (voorzitter PerspectieF)
Christian van Bemmel (voorzitter SGP-jongeren)
Ferdi de Lange (voorzitter JOVD)


27 oktober 2003

Categorie: Persberichten