#

PB: D66 moet vasthouden aan Irak-standpunt

21 Mei 2004

ImageDe Jonge Democraten roepen de Tweede Kamerfractie en de bewindslieden van D66 op, vast te houden aan het standpunt dat voor het verlengen van de Nederlandse militaire missie in Irak een nieuwe resolutie van de VN Veiligheidsraad noodzakelijk is, en om dus niet te buigen voor de druk van coalitiepartners CDA en VVD.

"Zonder VN-mandaat moeten onze troepen gewoon weg daar. Van Aartsen en Verhagen moeten zich goed realiseren dat dit voor de D66-achterban een absolute voorwaarde is en dat de D66-fractie dat héél goed weet", aldus Landelijk voorzitter van de Jonge Democraten Vincent Verkoelen.

Volgens de Jonge Democraten moet er voor het verlengen van het verblijf van de Nederlandse troepen in Irak na 30 juni een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad komen waarin de internationale gemeenschap zich committeert aan de wederopbouw van Irak. Daarnaast dienen de Verenigde Staten de macht op die datum daadwerkelijk over te dragen aan de Irakese interim-regering. De Nederlandse troepen moeten niet onnodig in gevaar gebracht en dat lijkt, mede door het gedrag van de Amerikanen, wel het geval. Dat gedrag draagt bij aan het groeien van het wantrouwen dat de Irakezen hebben ten opzichte van de Amerikanen. De Jonge Democraten denken daarom dat een VN-mandaat en VN-deelname aan de wederopbouw van Irak een stabiliserende invloed kan hebben en dat zonder dat mandaat de kans groot is dat de burgeropstand tegen de illegale bezettingsmacht, waar Nederland deel van uitmaakt, toeneemt.

"De fractie heeft dat standpunt altijd aangehangen en dat moet zo blijven. Ze moeten niet zwichten nu er door de coalitiepartners een beetje geblazen wordt, maar als díe een crisis willen dan kunnen ze die wat ons betreft krijgen", aldus Vincent Verkoelen.


21 mei 2004

Categorie: Persberichten