#

PB: Bas van der Vlies opent congres Jonge Democraten

19 Okt 2004

Op 23 en 24 oktober 2004 houden de Jonge Democraten, de politieke jongerenorganisatie verbonden met D66, hun 44e congres in Rotterdam. Het congres zal op zaterdagochtend om 11.00 uur worden geopend door Bas van der Vlies, fractieleider van de SGP. Op het programma staan onder meer een debat over het nieuwe kiesstelsel en andere staatsrechtelijke hervormingen dat standpuntbepalend wordt voor de Jonge Democraten.

Daarnaast spreekt D66-Europarlementarier Sophie in 't Veld over het Nederlands voorzitterschap van de EU en de rol van vrouwen in de politiek en wordt op zondagmiddag een nieuwe landelijk voorzitter gekozen.

Het congres zal zaterdagochtend om 11.00 uur worden geopend door Bas van der Vlies, fractieleider van de SGP. Om 14.30 uur wordt de resolutie 'Bestuurlijke vernieuwing' behandeld welke bepalend zal zijn voor de stellingname van de JD in een reeks van issues als de gekozen burgemeester en het nieuwe kiesstelsel. Om 15.30 uur zullen oud-staatssecretaris Dick Tommel, ISO-bestuurslid Willem Jan Wieland en hoogleraar Sociale Geografie en bestuurslid van de nationale Woonbond Pieter Hooijmajer debatteren over het groeiende volkshuisvestingprobleem voor studenten en starters. Om 17.30 uur zal D66-fractieleider in het Europarlement Sophie in 't Veld het congres toespreken over het Nederlands voorzitterschap van de EU en de rol van vrouwen in de politiek.

Zondagochtend 10.30 uur zal de tweede congresdag worden geopend door Bert Bakker, die met de Jonge Democraten in discussie zal gaan over het functioneren van D66 in het kabinet. Om 16.00 uur zullen de kandidaten voor zes landelijke bestuursfuncties, waaronder het landelijk voorzitterschap, het congres toespreken. Hierna worden verkiezingen gehouden. Kandidaat voor het landelijk voorzitterschap zijn de 21-jarige student geneeskunde Thomas Pols en de 20-jarige studentInternationale Betrekkingen Jan Paternotte, beiden woonachtig in Amsterdam. Het congres wordt om 17.30 uur afgesloten met een speech van de nieuwe voorzitter.


Noot voor de redactie:

De Jonge Democraten bestaan dit jaar 20 jaar en zijn met 1875 leden de grootste niet-Christelijke politieke jongerenorganisatie. Tot aan hun congres op 23 en 24 oktober te Rotterdam neemt de 20-jarige student Internationale Betrekkingen Jan Paternotte het voorzitterschap waar.

Het congres wordt gehouden in de Beatrixzaal van het Groothandelsgebouw, direct naast het Centraal Station van Rotterdam.

Meer informatie over het congres vindt u op www.jongedemocraten.nl.
Hier kunt u ook het congresboek downloaden waarin onder andere opgenomen het volledige programma, de routebeschrijving en een overzicht van de sprekers.

Voor meer informatie:

Jan Paternotte, landelijk voorzitter
06 - 41823185

Martine van Schoor, bestuurslid organisatie
06 - 14241544

Categorie: Persberichten