#

PB: 25 & 26 oktober congres Jonge Democraten

24 Okt 2003

Op 25 en 26 oktober 2003 houden de Jonge Democraten in Leiden hun 42ste Algemene Leden Vergadering (het Congres). Het congres zal op zaterdagochtend om 11.00 uur worden geopend door Thom de Graaf, Minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties en vice-minister-president. Op het programma staan onder andere de uitbreiding van ons politieke programma, bestuursverkiezingen voor het Landelijk Bestuur en verschillende commissies en debatten over het belang van de Europese Conventie op nationaal niveau en culture diversiteit in een globaliserende wereld en de mate van ondersteuning van de overheid aan cultuur.

Het congres zal op zaterdagochtend om 11.00 uur worden geopend door Thom de Graaf, D66-minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties en vice-minister-president in het kabinet Balkenende II. Om 15.00 uur zullen Frans Timmermans (Tweede Kamerlid PvdA en Nederlands vertegenwoordiger Europese conventie) en Paul Kapteyn (universitair docent Sociologie Universiteit van Amsterdam) onder leiding van Hans Vollaard debatteren over het belang van de Europese Conventie op nationaal niveau. Om 17.30 zal Vincent Verkoelen, Landelijk voorzitter van de Jonge Democraten, het Congres toespreken.

Zondagochtend om 10.30 zal de tweede congresdag worden geopend met een debat over culture diversiteit in een globaliserende wereld en de mate van ondersteuning van de overheid aan cultuur tussen Medy van der Laan (Staatssecretaris voor Cultuur en Media), Joost Smiers (directeur Centrum voor Onderzoek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en Jan Hoekema (Bijzonder Ambassadeur voor culturele samenwerking op mondiaal niveau op Ministerie van Buitenlandse Zaken). Om 12.30 uur zal D66-voorzitter Alexander Pechtold het Congres toespreken.

Naast genoemde sprekers en debatten zal onder andere de nieuwe website van de Jonge Democraten worden gepresenteerd en staat de uitbreiding van ons politieke programma, wijzigingen van het huishoudelijk reglementen en bestuursverkiezingen voor het Landelijk Bestuur, de Commissie Politieke Zaken en de Internationale Commissie op het programma.

Het congres wordt gehouden in het Antonius theater (Lange Mare 43) te Leiden. Deze locatie ligt ongeveer 10 minuten lopen van het station Leiden.

Meer informatie over het Congres vindt u kijken op www.jongedemocraten.nl. Hier kunt u ook het Congresboek downloaden waarin onder andere opgenomen het volledige programma, de routebeschrijving en een overzicht van de sprekers.


Noot voor de redactie:

De Jonge Democraten is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie verbonden aan D66. Zij is opgericht in 1984 en telt momenteel 1800 leden en is daarmee de op één na grootste politieke jongerenorganisatie. Op het 41ste congres, gehouden op 26 en 27 april in Leeuwarden, is de 25-jarige student Bedrijfskunde Vincent Verkoelen uit Amsterdam verkozen tot landelijk voorzitter.

21 oktober 2003

Categorie: Persberichten