#

Op initiatief Jonge Democraten kiest D66 voor einde collectief pensioen

25 Aug 2012

D66 heeft zich op haar verkiezingscongres in Den Haag uitgesproken voor vernieuwing van het pensioenstelsel. Op voorstel van de Jonge Democraten spraken de leden zich in overweldigende meerderheid uit voor meer keuzevrijheid en individualisering van de pensioenvermogens.

D66 heeft zich op haar verkiezingscongres in Den Haag uitgesproken voor vernieuwing van het pensioenstelsel. Op voorstel van de Jonge Democraten spraken de leden zich in overweldigende meerderheid uit voor meer keuzevrijheid en individualisering van de pensioenvermogens. 

Nikie van Thiel, econoom en voorzitter van de Jonge Democraten: “Het huidige pensioenstelsel is niet alleen onhoudbaar, het wordt bovendien gekenmerkt door perverse solidariteit. Arm betaalt voor rijk en jong voor oud. Vernieuwing van het stelsel op basis van individuele pensioenrekening lost deze problemen op.”

Financial Risk Manager en pensioenwoordvoerder van de Jonge Democraten, Ilja Boelaars: “Ook D66 wil nu, net als wij, dat eigendom van het pensioenvermogen per deelnemer vast komt te liggen. Dit creëert meer zekerheid en duidelijkheid voor deelnemers. Risicodeling blijft onverkort mogelijk, maar niet meer zodanig dat de ene groep bevoordeelt wordt ten koste van de andere. Op deze manier voorkomen we ook dat het luikende generatieconflict uit de hand loopt.”

Door behoud van  verplichte deelname en collectieve uitvoering kunnen in het nieuwe stelsel de krachten  van het huidige stelsel behouden blijven. Op deze manier kan het nieuwe stelsel bovendien ruimte bieden voor deelname van zelfstandig ondernemers en ZZP’ers.

D66 stemde tevens voor het voorstel van de Jonge Democraten om vast te houden aan een marktconforme risicovrije rekenrente binnen het huidige stelsel. De democraten wijzen daarmee de door Minister Kamp voorgestelde verhoging van de rekenrente door middel van de Ultimate Forward Rate (UFR) af.

Categorie: JD in de Media