#

Niet het moment voor Haags getreuzel

22 Mrt 2012

Voor een breed publiek is deze dagen weer duidelijk geworden hoe interessant politiek kan zijn. Nu Hero Brinkman de PVV-fractie vaarwel heeft gezegd en alleen verder gaat, draaien politieke redacties overuren. Niet alleen een klein groepje politieke junkies volgt elke ontwikkeling op de voet, maar  een groot deel van de Nederlandse bevolking ziet nu duidelijk dat er reuring is in politiek Den Haag.

Voor een breed publiek is deze dagen weer duidelijk geworden hoe interessant politiek kan zijn. Nu Hero Brinkman de PVV-fractie vaarwel heeft gezegd en alleen verder gaat, draaien politieke redacties overuren. Niet alleen een klein groepje politieke junkies volgt elke ontwikkeling op de voet, maar  een groot deel van de Nederlandse bevolking ziet nu duidelijk dat er reuring is in politiek Den Haag.

Aan de ene kant is aandacht voor de ontwikkelingen in Den Haag –zeker op dit moment – van groot belang. De (gedoog)coalitie staat voor een grote uitdaging: Er moeten grote bezuinigingen en broodnodige hervormingen doorgevoerd worden. Dit zou bij voorbaat al een lastige opgave worden, die gezien de ontwikkelingen omtrent de PVV een nog moeilijkere klus behelst. Betrokkenheid van en draagvlak onder de bevolking zijn bij deze hervormingen en bezuinigingen van groot belang. Aan de andere kant bestaat het gevaar is nu echter dat de kiezer verder van de politiek vervreemdt wanneer het enige wat in politiek Den Haag tentoongespreid wordt, partijpolitiek gekissebis is.

Door het instabiele karakter van de gedoogregering verkeren politici in een permanente verkiezingsmodus. Wanneer de indruk bestaat dat het kabinet elk moment zou kunnen vallen, moet je immers klaar zijn voor de strijd. Zoeken naar consensus wordt lastiger, want dat zou wel eens gezichtsverlies kunnen betekenen onder de potentiële kiezers. Wanneer er permanent campagne gevoerd wordt, komt er van besturen weinig terecht.

Het is nu dan ook van groot belang dat er snel duidelijkheid ontstaat. Duidelijkheid voor de Nederlandse burger en voor de Tweede Kamer.

Op dit moment zit er niets anders op dan te wachten op de uitkomst van de onderhandelingen in het Catshuis. Pas wanneer premier Rutte bekendmaakt wat de plannen zijn, kan duidelijk worden hoe de kaarten precies zijn verdeeld.

Er zijn een aantal mogelijke uitkomsten. Rutte kan tot een akkoord komen met het CDA en de PVV, dat officieus wordt gesteund door de SGP en eventueel de groep Brinkman. Dit zou in essentie een voortzetting van de huidige situatie betekenen, en is wat de Jonge Democraten betreft onwenselijk. De instabiliteit en onduidelijkheid duren dan immers voort. Het formaliseren van banden met de SGP zou deze onduidelijkheid uiteraard wegnemen. Maar tot dusverre lijkt Rutte zijn samenwerking met deze partij liever zo officieus mogelijk te houden.

Wanneer het niet lukt om steun van een stabiele (gedoog)regering te verkrijgen, zou de premier ervoor kunnen kiezen om voor elk voorstel op zoek te gaan naar een meerderheid in de kamer. Op het eerste oog allicht een democratisch feestje, waar zeker de Jonge Democraten haar vingers bij af zouden moeten likken. Maar deze manier van regeren zou uiterst traag en inefficiënt zijn. Daarnaast zou er uit het Catshuis een coherent totaalpakket van bezuinigingen en hervormingen moeten komen. Bij ieder onderwerp apart zoeken naar steun is dan ook niet wenselijk.

De enige opties die dan nog overblijven zijn opnieuw formeren of nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dat ook hiermee kostbare tijd gebruikt gaat worden, is onontkomelijk. Maar deze opties zouden er wel voor kunnen zorgen dat er een kabinet zitting neemt dat op een stabiel draagvlak kan rekenen bij het doorvoeren van maatregelen die de Nederlandse economie op een duurzame manier op de rit gaan zetten.

Kortom: er moet zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaan, zodat de Nederlandse economie zo snel mogelijk gezond gemaakt kan worden. Het Catshuisoverleg heeft nu wel lang genoeg geduurd!

Categorie: Politieke opinie