#

Nederland moet vooruit

29 Mei 2010

In de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer is de oude tegenstelling tussen links en rechts weer helemaal terug. Maar deze oude politiek biedt niet de antwoorden die ons land nodig heeft. De echte tegenstelling is nog vier jaar stilstand of hervormingen die ons land vooruit helpen? 

Door Hugo van Haastert en Mike Hodzelmans

 

De economen Arnoud Boot, Lans Bovenberg en Bas Jacobs schrijven op vrijdag 21 mei dat de meeste partijen inzetten op hervormingsvoorstellen die de economie structureel versterken. De verschillen in standpunten bieden volgens de economen ruimte voor een positieve uitruil. Dus als partijen onderling een beetje bepalen wat ze belangrijk vinden komt er een totaalpakket waarbij ze allemaal – maar Nederland als geheel vooral – winnen. Maar bij de door deze economen beschreven haalbaarheid van die positieve uitruil moeten grote vraagtekens worden geplaatst.

 

Op het moment van schrijven zijn de PvdA en de VVD de grootste partijen in de peilingen. Als deze peilingen zich bestendigen en het na de verkiezingen blijkt dat een coalitie met de PVV bijzonder veel instabiliteit en risico’s met zich mee zou brengen, wat zeer denkbaar lijkt, dan koerst Nederland af op een nieuw Paars kabinet. Dat betekent dat de grootste linkse en rechtse partij een coalitie zouden vormen in het politieke midden. Het probleem hiervan is dat een dergelijke coalitie alle ingrediënten in zich heeft voor een herhaling van Balkenende IV. Een intens verdeeld kabinet waarvan de partners diametraal tegenover elkaar staan. Het laat zich voorspellen dat de enige uitruil die hier uit kan komen een negatieve uitruil is. Uitkomst: nog vier jaar stilstand.

 

Toen het CDA en de PvdA gingen regeren gebeurde namelijk hetzelfde: geen hervorming van de arbeidsmarkt (wens PvdA) werd uitgeruild tegen geen hervorming van de hypotheekrenteaftrek (wens CDA). De lijst met meer voorbeelden is helaas bedroevend lang. De heren economen zijn dan ook wel erg optimistisch als ze denken dat een nieuwe coalitie met wederom de grootste linkse en grootste rechtse partij deze keer wèl zou kunnen komen tot een positieve uitruil. Dagelijks horen en lezen we immers dat beide partijen écht niet met elkaar door een deur zouden kunnen. De verschillen in belangen zijn daarvoor gewoon te groot. Dat terwijl die uitruil juist nu wèl broodnodig is. De stilstand van de afgelopen jaren en de dreigende stilstand van de komende jaren is funest voor ons land. De woningmarkt en de arbeidsmarkt zitten volledig op slot en de milieu- en mobiliteitsproblemen blijven bestaan waardoor alles op het bord wordt geschoven van toekomstige generaties.

 

Daar tegenover stellen de Jonge Democraten een alternatief. Als grootste seculiere politieke jongeren organisatie hebben wij namelijk behoefte aan vernieuwing. Omdat de solidariteit tussen generaties op het spel staat. D66 belichaamt die vernieuwing samen met ons. De partij neemt geen gematigde positie in ‘tussen’ de PvdA en de VVD. Nee, D66 combineert de progressieve elementen van PvdA en VVD en laat de conservatieve elementen achterwege. Denk aan de weerstand bij de PvdA om de verzorgingsstaat te hervormen en vast te houden aan een streng migratiebeleid of de weerstand van de VVD om de hypotheekrenteaftrek te hervormen en milieuvervuiling fors te bestrijden. D66 is het progressieve midden, die invulling kan geven aan de belangen van beide partijen. En dus is de enige manier om een hervormingskabinet te krijgen een sterk D66 dat de negatieve uitruil tussen PvdA en VVD kan voorkomen.

 

Niemand heeft baat bij discussies tussen partijen die het alleen op basis van hun poltieke oriëntatie nergens met elkaar over eens worden. Het politieke debat gaat niet over ‘te links’ of ‘te rechts’. Het gaat over de uitdagingen die ons land heeft en hoe we deze samen tegemoet treden. Wat we dus nodig hebben is een heldere, door alle betrokken partijen onderstreepte visie die oplossingen en een weg vooruit biedt. Als we willen dat Nederland over een paar generaties nog steeds een sociaal, duurzaam en welvarend land is, dan zijn ingrijpende hervormingen nodig. De verzorgingsstaat, de woningmarkt, het milieu en een sterke internationale oriëntatie zijn gebaat bij een sterk D66. Alleen een sterk D66 kan een brede, evenwichtige hervormingsagenda afdwingen bij een nieuw te vormen coalitie. Nóg vier jaar stilstand zou Nederland verder achterop laten komen in de wereld.

 

Daarom doen de Jonge Democraten een appèl aan heel Nederland. Jong en oud, links en rechts, gelovig en niet gelovig. Zorg ervoor dat Nederland niet weer vier jaar vast komt te zitten in oneigenlijke linkse en rechtse tegenstellingen. Het tot op heden gevoerde discours is uitgekauwd en biedt geen antwoord op de echte uitdagingen van onze tijd. We moeten niet naar links of rechts. Nederland moet vooruit. Nederland moet Futureproof!

Categorie: Weblog