#

Mitchel Eijkemans – Eigenwijze sfeermaker

04 Sep 2016

Mitchel en ik ontmoeten elkaar voor een lunch ‘in het midden’, hij komt voor mij vanuit Tilburg naar Den Bosch en ik ga van Utrecht naar Den Bosch. “Kan ik alvast wennen aan het vele reizen als Landelijk Bestuurder”, aldus Mitchel. Illustratief voor zijn karakter kiest hij nauwkeurig een plek uit. Sfeer en kwaliteit en dat is ook wat hij als secretaris Scholing & Vorming wil bieden aan de leden van de Jonge Democraten. 

Al vanaf zijn vijftiende is Mitchel lid bij de Jonge Democraten. Met toen al een grote mond, voelde hij zich direct thuis bij de vereniging en de mogelijkheid politiek actief te zijn en dat volgens Mitchel allerlei vormen aannemen. “Lekker urenlang tongen in de disco is eigenlijk ook vorming”.

Door: Ayla Schneiders

Als we de laatste nieuwtjes over het verenigingsweekend hebben doorgenomen, een broodje hebben besteld en het eerste kop koffie op tafel staat gaat de recorder aan. Nog voor ik iets kan vragen gooit Mitchel de biografie van Jan Terlouw op tafel. Deze jongen is voorbereid voor het interview van zijn leven.

“Dit is top, van de grote leiders voer Jan de koers die ik dan mooi vind”. Ik pak het boek van hem over en sla hem open op bladzijde tien waar het over een vierjarig Jan Terlouw gaat. 

 “Ik was echt een heel klein, druk, eigenwijs jongetje, best wel enthousiast en actief en betweterig voor z’n leeftijd denk ik. Ik had weinig vriendjes want ik wist het altijd beter dan de rest”. Nu, niet meer vier maar bijna vierentwintig, is hij nog steeds snel overtuigd van zijn eigen gelijk. “Mensen moesten maar gewoon doen wat ik zei. Dat doe ik nog steeds, maar ik heb geleerd te luisteren.”

Bij scouting heeft hij geleerd samen te werken. Een cursus over leidinggeven, werken met andere vrijwilligers  en over hoe je dingen aan pakt bracht hem wat inzicht in zijn eigen volhardendheid. “Het eindresultaat is vaak hetzelfde, de weg die je bewandelt is alleen anders. Waarom is dat per se fout? Waarom verdiep ik me daar niet meer in? Uiteindelijk gaat het er om dat je iets leuks neerzet en plezier in hebt, waarom moet dat dat per se hetzelfde als dat ik dat zou doen?”

Van een volhardende kleuter naar een meer verbindende teamspeler, de functie als secretaris Scholing en Vorming past bij zijn eigen ontwikkeling. “Waar het vooral om gaat is dat iedereen er iets van leert, op zijn manier en niet iedereen leert zoals ik het zou doen.”

Volgens Mitchel is de kracht van de vereniging de samenkomst van in de maatschappij geïnteresseerde jongeren en hen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontwikkelen. Juist dat ontwikkelen zou wel wat meer centraal mogen staan, aldus, de Brabander. Hoewel het grootste deel van zijn ‘takenpakket’ als secretaris Scholing en Vorming gericht is op het kader, zoals bestuurstrainingen en kaderdagen wil Mitchel meer betekenen dat dat. Als hij weet hoe hij ook niet leden of verse leden als Scholing en Vorming kan bedienen is hij tevreden.

Onze broodjes worden gebracht, maar Mitchel vervolgd onverstoord zijn bevlogen betoog. Lespakketten voor scholen de Academiedag op 24 september, het hele jaar toegankelijke trainingen voor iedereen in het hele land en experimenteren met coaching voor afdelingsbesturen en het Landelijk Bestuur.

“Sta op en doe mee. We hebben zoveel mooie dingen die je allemaal kan lezen, zoals het politieke programma of blogs, maar doe eens mee. Dan ervaar je eigenlijk wat voor politieke studenten vereniging is.”

Zoals het een maatschappelijk leraar in opleiding betaamd moet de boel voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en er zit uiteraard een visie achter.

“Waar in het onderwijs veel aandacht voor is, is het aanbieden van kennis op verschillende niveaus. Werken met verschillende werkvormen, daar kan de JD in haar trainingsaanbod zeker nog in verbeteren.” En niet om alleen maar op te leiden, op te leiden, op te leiden. Online cursussen is volgens Mitchel bijvoorbeeld iets waar we niet naar moeten overgaan. “Laat de JD nou toch een plek blijven waar je elkaar echt ontmoet, van elkaar, met elkaar leren. Gezelligheid, toegankelijkheid. Niet per se ledengroei, maar leden activering door de mogelijkheid jezelf te kunnen ontplooien.”

Zelf is Mitchel duidelijk in wat hij nodig heeft om zich te kunnen ontplooien. “Vertrouwen en gezelligheid”.

Tijdens de campagne ziet Mitchel zijn rol als Scholing en Vorming beperkt. Natuurlijk moet het aanbod in campagnetrainingen goed zitten, maar voor de rest zal Mitchel zich proberen op de achtergrond te houden. “Ik ben geen politieke junkie, en met negen haantjes de verkiezingen in, lijkt me geen werkbare situatie.” 

We bestelling nog een koffie. Hoewel hij misschien geen politieke junkie is, blijken we zeker nog niet uitgepraat over de verkiezingen. De ideeën over ‘JD in verkiezingstijd’ vliegen me om de oren.

“We moeten in verkiezingstijd D66 scherp houden en we kunnen controversiëler zijn. Zetels wegkapen is niet in ons eigen belang, laten we dat niet vergeten.”

Mitchel denkt even kort na om te concluderen dat de JD wel echt van meerwaarde kan zijn:

“De verkiezingen gaan over sociale ongelijkheid in de samenleving, verduurzaming en kansenongelijkheid in het onderwijs en ik vrees Europa. Er is zoveel onvrede over Europa die voor een deel ook terecht is, het is moeilijk om daar over te communiceren… Onze uitlegfunctie is misschien wel om aan de normale jongere laten zien wat Europa toevoegt in je dagelijks leven.”

De JD mag ook wel wat uitvoerender en activistischer zijn. Als voorbeeld noemt Mitchel de rokjesdag. “Staan voor je idealen, soms ten koste van jezelf, maar daarmee bereiken wat je wilt. Of zoiets als het benefietdiner van de JD Utrecht.” Hij vermijd de sappige oneliners niet. “De samenleving meer in de vereniging en de vereniging meer in de samenleving.” En dat we daarin als politieke jongeren organisatie een toekomst hebben, daar is Mitchel van overtuigd.

“Ik vind de JD een studentenvereniging zonder bepalende tradities, maar met maatschappelijk politieke impact en dat is de kracht. We kunnen onszelf nog meer profileren als jongerenvereniging, dus dat mensen wat meer bindt aan de vereniging en hopelijk ook meer leden trekt. Dat zou ook meer kunnen helpen om bestuursleden actief te houden.”

Het is overduidelijk dat deze eigenwijze sfeermaker staat te popelen om aan de slag te gaan. “Laten we gewoon zorgen dat mensen dat zien, laten we gewoon het gesprek aan gaan, laten we wegblijven bij thuis vanuit je luie stoel volharden in je eigen denkbeelden. Kruisbestuiven, aan elkaar snuffelen, wat bij de JD genoeg gebeurd.” Mitchel lacht ondeugdend. “Laten we zorgen voor een scholing en vorming golf in plaats van een biseksuele golf”

Categorie: Politieke opinie