#

Meld je aan voor het IFLRY Congres in Kiev!

20 Aug 2014

IFLRY Congres in Kiev

Onze liberale koepelorganisatie IFLRY organiseert in het weekend van 2 t/m 5 oktober 2014 haar halfjaarlijkse Algemene Vergadering in Kiev, Oekraïne. Voorafgaand aan het congres zal een vijfdaags seminar en een conferentie georganiseerd worden. Het seminar zal in de week voor het congres plaatsvinden en heeft als thema ‘’ You(th) and Employment Market: Tools and Techniques to Influence Decision-Makers’’. De conferentie zal plaatsvinden op 3 oktober (als fringe meeting van het congres) en heeft als thema ‘’Ukraine as a Key Actor for Democracy in the Region’’.

CONGRES
Er is plaats voor 4 JD’ers om aan het congres deel te nemen. Tijdens het congres zullen er politieke voorstellen behandeld worden, maar ook organisatorische aspecten van IFLRY komen aan bod zoals de bestuursverantwoording en de financiën. Het congres begint op donderdag 2 oktober en duurt tot zondagochtend 5 oktober.

De deelnemersbijdrage is 120 euro (incl. accommodatie en maaltijden). Hiervan kun je – na goedgekeurde terugkoppeling – 50% door de JD vergoed krijgen en de reiskosten naar Kiev kunnen voor 70% gedeclareerd worden. De totale eigen bijdrage zal – naar schatting – tussen de 120 en 180 euro liggen.

SEMINAR
Voorafgaand aan het congres vindt van 27 september tot donderdag 2 oktober het IFLRY seminar plaats in Kiev. Het seminar zal voortborduren op de uitkomsten van het vorige seminar in Kiev en heeft als centrale thema’s: ondernemerschap, jeugdwerkloosheid en sociale cohesie.

De deelnemersbijdrage is 100 euro voor alleen het seminar en 160 euro voor zowel het seminar als het congres (incl. accommodatie en maaltijden). Hiervan kun je – na goedgekeurde terugkoppeling – 50% door de JD vergoed krijgen en de reiskosten naar Kiev kunnen voor 80% gedeclareerd worden bij IFLRY.

Meer info: http://interim.iflry.com/kyiv-2014/

AANMELDING
Je kunt je voor het congres en/of het seminar aanmelden door een e-mail te sturen naar leon.ploegstra@jd.nl. Vervolgens krijg je een kort vragenlijstje teruggestuurd waarin o.a. om een korte motivatie gevraagd zal worden. Je antwoorden op die antwoorden zullen worden gelezen door een selectiecommissie bestaande uit Leon Ploegstra (Internationaal Secretaris), Milan Assies (aankomend Internationaal Secretaris) en Malu Pasman (Algemeen Secretaris).

DEADLINE
Congres: maandag 25 augustus om 23:59 uur.
Seminar (of seminar + congres): zaterdag 23 augustus om 23:59 uur.

Ongeveer een week na de deadline hoor je of je geselecteerd bent.

Voor vragen kun je contact opnemen met Leon Ploegstra via internationaal@jd.nl of per telefoon (06-38753423).

Categorie: Mededelingen