#

mannen of vrouwen? individuen!

04 Aug 2010

Door Thomas Bakker

 

Het bevorderen van participatie van minderheden en ondervertegenwoordigde groepen staat centraal tijdens het seminar. Daarbij komt de positie van vrouwen uiteraard uitgebreid aan bod. Het is een onderwerp dat ook bij de JD de nodige stof kan doen oplaaien. Als verklaard tegenstander van quota’s ging ik in Sint Petersburg de discussie aan met liberale jongeren uit de hele wereld. En ik moet bekkenen dat ik deels ben overtuigd van mijn ongelijk. Zij die nu vrezen voor een voorstel tot wijziging van ons HR, maak je geen zorgen. Ik zal het uitleggen.

Bij kiezen van politici of het aanstellen van bestuurders is het wat mij betreft simpelweg niet relevant of iemand man of vrouw is. Anders dan bijvoorbeeld lange termijn denken of debatvaardigheden doet het er niet toe tot welke sekse je behoort. Het gaat er om of je geschikt bent. Bij iedere functie horen diverse functie-eisen en daar behoort ieder individu op getoetst te worden. Ik kan me weinig beroepen voorstellen waarbij sekse in het lijst je voorkomt. Uitzonderingen daar gelaten, zoals bijvoorbeeld de hoofdrol in de film Superman.

Volgens mij is niemand tegen het principe dat de beste kandidaat gekozen benoemd dan wel gekozen moet worden. Dus laat ik het iets spannender maken. Stel, je bent directeur van een groot bedrijf en je zoekt 50 nieuwe leidinggevenden. Waarschijnlijk ga je een inventarisatie maken van de eigenschappen die iemand moet hebben om de functie goed te kunnen vervullen. Daarnaast ben je benieuwd of mannen en vrouwen van elkaar verschillen met betrekking tot eigenschappen die in je inventarisatie naar voren zijn gekomen. Mannen en vrouwen zien er anders uit, waarom zou dat niet ook gelden voor hoe ze zijn. Je laat hier een onderzoekje naar doen en daar komt uit dat 20 procent van de vrouwen aanleg heeft voor de leidinggevende functie tegenover 15 procent bij mannen. Zou het dan erg zijn als er in de regel net iets meer vrouwen dan mannen worden aangenomen? Wat mij betreft niet.

 

In eerste instantie is het natuurlijk maar sterk de vraag of mannen en vrouwen daadwerkelijk zo sterk van elkaar verschillen als staat beschreven in bovenstaand voorbeeld. Maar zelfs als dat zou is, kan je als directeur weinig met die informatie. Je benoemt je personeel immers niet op basis van een kansberekening. Het denken in termen van mannen en vrouwen helpt ons dus niets verder, omdat sekse slechts in een zeer beperkt aantal gevallen een op zichzelf staande relevante eigenschap is (zoals de hoofdrolspeler in Superman). Waar het om gaat, is dat iedere individuele man of vrouw een gelijke kans krijgt op basis van zijn individuele geschiktheid. Zolang dit het geval is, maakt het niet uit of mannen dan wel vrouwen in bepaalde beroepen oververtegenwoordigd zijn.

 

Ik geloof niet dat in Nederland vrouwen grootschalig achtergesteld worden wanneer zij meer of gelijk geschikt zijn dun hun mannelijke opponenten. Voor zo ver dat nog wel het geval is, rust dit principe op haar laatste benen. In ieder geval zijn quota’s in de Nederlands context een veel te zware maatregel. Er zijn echter nog heel veel landen waar de situatie een stuk minder rooskleurig is. Daar zou een quotum tijdelijk wel kunnen bijdragen aan verlenen van een eerlijke kans aan iedere individuele vrouw.

 

Laat ik tot slot terug keren naar de situatie bij de Jonge Democraten. Ik ben er van overtuigd dat de individuele kwaliteit van ieder lid maatstaf is voor zijn of haar kansen op een bestuursfunctie bij de JD. Ons ledenbestand bestaat ongeveer voor 70% procent uit mannen en voor 30% uit vrouwen. Kijkend naar het aantal vrouwen in bestuurlijke functies zijn ze volgens mij allerminst ondervertegenwoordig. Sterker nog, het zou met niets verbazen als vrouwen ietwat oververtegenwoordigd zijn. Die vaststelling gecombineerd met het principe dat de beste kandidaten worden gekozen, zou betekenen dat vrouwen dus kennelijk net iets meer aanleg hebben voor politiek bestuurlijke functies. Let wel, dat zegt natuurlijk niets over het functioneren van mij als mannelijk individu!

 

Thomas Bakker is voorzitter van de Jonge Democraten. Van 1 tot en met 8 augustus verblijft hij in Sint Petersburg om een IFLRY seminar en het IFLRY congres bij te wonen. Dagelijks doet hij verslag via de JD blog.

 

 

Categorie: Weblog