#

Maak EP echte waakhond burgerrechten

28 Okt 2013

De roep van het Europees Parlement om het SWIFT-programma op te schorten is het eerste serieuze weerwoord na maanden van oorverdovende stilte sinds het NSA-afluisterschandaal. Buiten het incidentele afkeurende gemompel van hier en daar een regeringsleider of eurocommissaris hebben de zogenaamde Europese kopstukken geschitterd door afwezigheid. Het Europees Parlement geeft in dezen een sterk signaal af, dat de vertrouwensrelatie met de Verenigde Staten is beschadigd. Het NSA-schandaal bewijst dat wij als Europeanen de VS niet kunnen vertrouwen met onze bankgegevens. Met dit signaal van de Europese burger is de politieke druk op de nationale overheden en de Europese Commissie flink opgevoerd om te onderkennen, dat onze vriendschappelijke verhouding met de VS inderdaad is scheefgegroeid.

De bescherming van een universeel Europees burgerrecht als privacy is in Europa te versplinterd geregeld om effectief te zijn. Lidstaten zijn individueel niet bij machte om deze te garanderen en de Commissie heeft niet als taak of prioriteit om op eigen houtje voor bescherming te zorgen. De lidstaten lijken ook verenigd in de Europese Raad in de eerste plaats een vriendelijke relatie te willen onderhouden met de Amerikanen. De vraag is bovendien wat we mogen verwachten van nationale overheden die zelf meegaan in een trend richting het wantrouwen en bespioneren van de eigen burger. Zowel op verzoek van de VS als uit eigen beweging wordt privacy van de burgers terzijde geschoven in naam van nationale veiligheid. Zo dwong de Amerikaanse overheid na 9/11 redelijk eenvoudig af, dat wij als Europese burgers op soms vernederende manieren onderzocht worden voor we een vliegtuig mogen betreden. De data-retentierichtlijn liet ons vervolgens grote hoeveelheden telecomdata opslaan en delen, terwijl via het genoemde SWIFT-programma bankgegevens worden gedeeld met onze Amerikaanse vrienden.

Er is geen sluitend bewijs dat de Amerikaanse hang naar onze data ervoor heeft gezorgd, dat systematisch aanslagen worden voorkomen. Nationale overheden en de Commissie lijken hier niet gevoelig voor. Met het opschorten van SWIFT en eerder het blokkeren van anti-piraterijverdrag ACTA toont het Europees Parlement dan ook aan de enige instantie te zijn die onze burgerrechten op waarde schat en daarnaar ook wil handelen. Waar het nog aan ontbreekt, is daadwerkelijke bevoegdheid en zeggenschap voor het Parlement. Wij identificeren het Parlement als de logische waakhond van onze grondrechten en het wordt tijd, dat deze ook tanden krijgt. Momenteel staat het Parlement machteloos zolang de opschorting niet wordt overgenomen door de Commissie en de Raad. Het Parlement zou meer bevoegdheden moeten krijgen in aangelegenheden die nationale lidstaten de pet te boven gaat. Mark Rutte en zijn Europese collega’s zijn geen serieuze gesprekspartner voor een Amerikaanse president of Congres. Een sterker Europees Parlement kan dat wel zijn. De Jonge Democraten willen dat het gekozen Parlement de bevoegdheden krijgt om onze burgerrechten actief te beschermen, als meest urgente verdragswijziging binnen de EU.

Categorie: Weblog