#

Liever sociaal leenstelsel dan de Halbe Heffing

27 Nov 2010

Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra is voornemens collegegelden te verhogen voor langstudeerders en gelijktijdig universiteiten te beboeten als studenten langer dan één jaar studievertraging oplopen. De Jonge Democraten spreken zich uit tegen deze maatregel. Landelijk Voorzitter Maarten Koning: “de boete voor universiteiten is een ordinaire bezuiniging op het hoger onderwijs en gaat rechtstreek ten koste van de kwaliteit."

 

"Bovendien geeft het de universiteiten een extra prikkel om studenten makkelijker te laten afstuderen.” Koning stelt dat de plotselinge en snelle invoering van de maatregel niet voldoet aan de algemene beginselen voor behoorlijk bestuur. De langstudeertax is oneerlijk voor studenten die nu al vertraging hebben opgelopen: "Deze groep heeft zich niet van te voren kunnen instellen op het hogere collegegeld.”

 

De Jonge Democraten vinden wel dat studenten verantwoord moeten omgaan met het onderwijs dat de belastingbetaler voor hen betaalt. Op dit moment is er een te grote groep studenten die te lang over haar studie doet. Om eigen verantwoordelijkheid onder studenten te stimuleren stellen de Jonge Democraten voor de studiefinanciering af te schaffen en een ruimhartig sociaal leenstelsel in te voeren. Dat betekent enerzijds dat  het mogelijk moet zijn om ruim voldoende te lenen zodat studenten zich volledig aan hun studie kunnen wijden zonder bijbaantjes nodig te hebben en anderzijds dat studenten niet in de problemen moeten kunnenkomen door de aflossing na hun studie.

 

Reeds tijdens de campagne voor Twee Kamerverkiezingen hebben de Jonge Democraten gepleit voor invoering van een sociaal leenstelsel. Destijds hebben zij daartoe de website www.lievergoedonderwijsdanstufi.nl in het leven geroepen.

Categorie: Politieke opinie