#

Liberale VVD wordt in Europa node gemist

27 Nov 2013

De interne polarisatie over de EU binnen de VVD is de afgelopen weken op spectaculaire wijze aan de oppervlakte gekomen. Na jarenlang een serieus debat over de EU te hebben geschuwd is het EU-vraagstuk gaan etteren en een schizofrene VVD lijkt het gevolg. Op het recente VVD-congres werd de verdeeldheid door Rutte ontkend, maar voor veel liberalen zal dit geen geruststelling zijn. De VVD komt onder druk van de PVV niet verder dan een discussie over voor of tegen Europa en dat drijft wel degelijk een wig in de partij. Het bedrijfsleven zal zich achter de oren krabben of de VVD nog de ‘ondernemerspartij’ is die voor een liberaal Europa wil gaan, wanneer deze de Europese politiek met zoveel dedain blijft behandelen.

Vanuit de partijtop bleef het in de loop naar het congres dit weekend stil nadat achtereenvolgens Frits Bolkestein en Neelie Kroes zich uitlieten over uitspraken van Mark Verheijen in Tros-kamerbreed. Onduidelijkheid is het gevolg. De onduidelijkheid over het Europa-standpunt van de belangrijkste politieke partij in Nederland dreigt een serieus EU debat op slot te gooien. Wat de VVD en de premier uit eigen gelederen doen en zeggen draagt bovengemiddeld gewicht, maar de verantwoordelijkheid die daarbij hoort heeft de VVD niet genomen. In plaats van verantwoordelijkheid koos de VVD voor opportunisme en simplisme dat zich gedurende de crisis heeft uitbetaald in electoraal gewin. Jarenlang zijn de oorzaken van de crisis op het buitenland en Brussel afgeschoven. Niet het eigen beleid, maar de Brusselse bemoeizucht en spilzieke Grieken waren de bron van alle ellende. Nu duidelijk wordt dat onze overmatig exportgedreven economie, achterblijvende innovatie en een hypotheekbubbel de oorzaken zijn doet de VVD er het zwijgen toe.

Nederland bungelt in de achterhoede van herstellende landen, maar regeringspartij VVD blijft energie steken in haar imago als eurosceptische partij. Zo is Mark Verheijen to his credit teruggekomen op een ongelukkige vergelijking tussen Verhofstadt en le Pen, maar stelde hij in zijn verklaring op het VVD blog dat “voortdurend praten over méér Europa, over een federaal Europa waarbij lidstaten hun identiteit verliezen, slecht is voor het draagvlak voor Europa”. Daarmee simplificeert hij opníeuw het EU-debat tot een zwart wit-discussie. Het Europese debat dat echt gevoerd moet worden, over de weeffouten van de EU en de stagnatie van de Europese economie wordt uit het publieke debat geduwd en in de richting van de verfoeide achterkamers. Het is bovendien een feitelijk onjuist standpunt dat Verheijen verkondigt. In het Nederlandse Europa-debat is geen enkele partij tevreden met de huidige vorm van de EU. Er is ook geen enkele partij voor méér Europa, zoals Verheijen dat stelt. De enige partij die anders suggereert en daarmee het draagvlak voor een verenigd Europa ondergraaft is de VVD zelf, bij monde van diens Europa-woordvoerder Verheijen. Op deze manier verengd de VVD de discussie over de toekomst van de Europese Unie naar borrelpraat. Daardoor wordt het draagvlak voor een grondige democratische hervorming van de Europese Unie binnen Nederland verder ondermijnd, terwijl dat juist de Nederlandse inzet in Brussel zou moeten zijn.

Categorie: Persberichten