#

Liberale jongeren: Acceptatieplicht harder nodig dan ooit

10 Jan 2007

Het niet toelaten van kinderen van christelijke asielzoekers op christelijke scholen in Ede laat zien dat er dringend hervormingen nodig zijn in het bijzonder onderwijs.

De Jonge Democraten en de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie roepen de Partij voor de Arbeid op zich tijdens de formatiegesprekken sterk te maken voor een acceptatieplicht voor religieuze scholen. Zo kan het recht van kinderen en ouders om hun school te kiezen eindelijk worden gewaarborgd en wordt de schandalige praktijk van scholen die minder aantrekkelijke kinderen weigeren gestopt.

Drie Birmese scholieren zijn geweigerd door ten minste drie christelijke scholen, zo berichtte de Volkskrant afgelopen woensdag. Uiteindelijk hebben de kinderen onderdak gevonden op openbare scholen die overwegend zwarte leerlingen hebben. Dit voorbeeld toont eens te meer aan dat scholen volstrekt willekeurig kunnen selecteren welke leerlingen zij wel en niet accepteren. In dit geval is het gevolg dat zwarte scholen nog zwarter worden, tegen de wens van de ouders en de kinderen in.

Ton Monasso, voorzitter van de Jonge Democraten is getergd: “Als bijzondere scholen zelfs mensen van hun eigen geloofsrichting gaan afwijzen, blijkt dat het hek al te lang van de dam is. Het toont ook aan dat elke vorm van selectie uiteindelijk leidt tot willekeur, zolang de scholen zelf hun selectiecriteria mogen bepalen. Het onderwijs is van ons allemaal – iedereen betaalt eraan mee en iedereen profiteert ervan. De huidige praktijk, waarbij bijzondere scholen de krenten uit de pap pikken en de minder lucratieve leerlingen naar het openbare onderwijs verbannen, kan worden gezien als misbruik van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die deze scholen hebben.”

De JD en de JOVD bepleiten een acceptatieplicht voor alle bijzondere scholen. “Ook met een opnameverplichting blijft de essentie van het bijzonder onderwijs in stand: ouders en leerlingen kunnen zélf hun school kiezen. Dat recht is dan echter niet langer voorbehouden aan een selecte groep kansrijken, maar geldt voor iedereen. Het is tijd om het bijzonder onderwijs rijp te maken voor de eenentwintigste eeuw. Een acceptatieplicht is daarvoor een van de belangrijkste middelen,” aldus JOVD-voorzitter Sabine Koebrugge.

Categorie: Persberichten