#

Lege stallen, legaal wiet, legio kansen!

30 Okt 2014

Lege stallen, legaal wiet, legio kansen!

Het is tijd om van de nood een deugd te maken. Al langere tijd zijn er zorgen over het groeiende aantal verouderde en lege stallen in het Nederlandse buitengebied. Op 16 oktober 2014 besloot de rechtbank in Groningen twee wiettelers niet te straffen voor hun illegale praktijken en lijkt de deur richting verantwoorde legale wietteelt op een kier gezet. Daarmee werd een problematiek ineens een kans. Het hergebruiken van de lege stallen voor de legale wietteelt is een goede oplossing voor een groot probleem op.

De leegstand in het buitengebied zal de komende jaren explosief toenemen. Waar de leegstand op de kantorenmarkt de afgelopen jaren voor de overheid een belangrijk issue was, zullen de lege stallen de komende jaren centraal staan in de discussies. Wageningen Universiteit rekende in maart dit jaar voor dat 24 duizend boerenbedrijven de komende jaren zullen stoppen. Dat gaat over 32 miljoen meter aan woon- en bedrijfsgebouwen. De onderzoekers schatten in dat de helft van eigenaar zal wisselen, de andere helft is gedoemd leeg te blijven.

Traditioneel kan de provinciale overheid in dergelijke gevallen twee dingen doen: herbestemmen of slopen. Voor een leegstand van deze omvang zijn die opties te beperkt. Wellicht onvoorstelbaar, maar er is een maximum aan de hoeveelheid kampeerboerderijen die dit land kan herbergen. Creatievere oplossingen zijn gewenst.

Met dank aan twee dappere wiettelers uit het Groningse Bierum ontstond daar afgelopen donderdag een enorme oplossingsrichting die in de provinciehuizen nog niet bedacht was. De rechtbank in Groningen bepaalde immers dat de twee teelden ´ binnen de belangrijkste doelstellingen van het door de overheid ontwikkelde softdrugsbeleid, te weten het belang van de volksgezondheid en het handhaven van de openbare orde.´ De telers betaalden netjes kun rekeningen, hielden een administratie bij en betaalden belasting. Chemische middelen werden niet gebruikt en de plantage was niet gevaarlijk. Kortom, er was sprake van een keurige onderneming en de wiettelers verdienden volgens de rechter geen straf.

Wij hopen dat de politiek deze uitstekende redenering van de rechtbank snel omarmt en dat de uitspraak een precedent gaat scheppen. Niet alleen omdat het een eind kan maken aan de ‘achterdeurproblematiek’ maar ook omdat het kansen schept om de leegstand op het platteland tegen te gaan.

Wiet telen in lege stallen kent namelijk veel voordelen. De luchtwassers zijn reeds aanwezig, waardoor de stankoverlast voor de omgeving tot een minimum beperkt wordt. De warmte kan in de stallen al goed en veilig gecontroleerd worden, de omgeving is hierop reeds ingericht. Bovendien bevinden veel van de stallen zich vanwege gezondheidsredenen al op minimaal 250 meter afstand van woningen.

Het is tijd om de wietteelt van schimmige zolderkamertjes te verplaatsen naar veiligere omgevingen. Het is tijd om de ontvolkte buitengebieden nieuwe economische kansen te bieden. Het is tijd om de wietteelt te legaliseren en in lege stallen toe te staan.

Categorie: Persberichten