#

Landelijk Bestuur gezocht!

13 Mei 2013

 

Ben jij op zoek naar een uitdaging? Op zaterdag 14 september is er de mogenlijkheid om een nieuwe Secretaris Scholing en Vorming te verkiezen voor het Landelijk Bestuur. Als lid  van het Landelijk Bestuur ben je verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging en het uitdragen van het politiek programma. Bestaande uit maximaal negen leden organiseert het Landelijk Bestuur de landelijke activiteiten en ondersteunt zij de afdelingen. Als lid van het Landelijk Bestuur sta je midden in de vereniging en heb je de kans uitdagende projecten op te pakken en een jaar lang jezelf, maar ook anderen, te inspireren en te ontwikkelen. Wil je meer weten over wat het landelijk bestuur doet? Kijk dan naar de landelijke activiteiten, onze organisatie, of neem contact op met de Oriëntatiecommissie. Heb je specifieke vragen over een bepaalde functie? Mail of bel dan ook gerust een lid van het Landelijk Bestuur!

Het gaat hierbij om de functie:

 • Secretaris Scholing & Vorming

Let op!

Voor gekozen functies binnen het Landelijk Bestuur komen diegenen in aanmerking die nog onder de dertig jaar oud zijn, en minimaal een half jaar lid zijn van de Jonge Democraten. Gekozen functies kunnen niet vernigd worden met lidmaatschap van het Europees Parlement, de Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraad of Deelraad, noch met enig bestuurlijk of vertegenwoordigend lichaam van D66 op nationaal niveau.

Je wordt op het congres gekozen voor een periode van twee jaar in dezelfde functie, tenzij je bij je kandidaatstelling anders (minder) opgeeft. Een bestuursjaar duurt vanaf heden in principe één jaar. Na de verkiezingen op het Zomercongres volgt een overdrachtsperiode; aanstelling en decharge vinden plaats op het eendaagse Septembercongres (ALV65 Den Haag, 14 september). Het beoefenen van enige bestuurlijke functie binnen of buiten de vereniging moet worden vermeld.

Deadline

De deadline voor het kandideren voor een Landelijk Bestuursfunctie is 30 augustus.

Procedure

De kandidaatstelling voor het Landelijk Bestuur van de JD is een serieuze zaak. Om (potentiële) kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun bestuursjaar en het congres tot een zorgvuldige afweging te laten komen, is er een kandidaatstellingsprocedure die bestaat uit 5 stappen die een voor een doorlopen moeten worden.

 Stap 1. Doorlezen en voorbereiden

Lees deze internetpagina ‘Landelijk Bestuur gezocht’ goed door en volg de stappen in de procedure. Bereid je goed voor op je kandidaatstelling, gesprek met de ‘advieskant’ van de Oriëntatiecommissie, speech tijdens het congres en Landelijk Bestuursjaar in het algemeen.

Stap 2. Neem contact op met de ‘zoekkant’ van de Oriëntatiecommissie

De Oriëntatiecommissie bestaat uit twee delen die apart van elkaar werken: de zoek- en advieskant. De zoekkant  kan fungeren als sparringpartners, je op weg helpen bij je keuze, veel vragen beantwoorden over het bestuursjaar en de juiste mensen voor je vinden die al je andere vragen kunnen beantwoorden en helpen om jezelf goed voor te bereiden.

Ook wanneer je geen behoefte hebt aan sparren met de zoekkant, wordt je geacht om contact met hen op te nemen. Zij zullen namelijk alle nodige  informatie aan je doorgeven, zoals kandidaatstellingsformulier, relevante data voor nieuwe LB’ers en je eventueel doorsturen naar de ‘advieskant’ van de Oriëntatiecommissie.

De zoekkant  bestaat uit Sam Quax, Susanne Schilderman en Mathijs Kleijnen en is te bereiken via LBvacature@jd.nl.

Stap 3. Mail je kandidaatstelling

Stuur je kandidaatstellingsmail voor 6 augustus op naar kandidaatstelling@jd. Deze mail bevat in ieder geval:

 1. Ingevuld kandidaatstellingsformulier (dowload deze hier).

Daarnaast verzoekt de ‘advieskant’ van de Oriëntatiecommissie in de kandidaatstellingsmail ook de volgende documenten toe te voegen ter voorbereiding van het oriënterend gesprek:

 1. Sollicitatiebrief t.a.v. de ‘advieskant’ van de Oriëntatiecommissie
 2. Curriculum Vitae

De kandidaatstellingsmail wordt vertrouwelijk behandeld. Als je niet wilt dat je kandidaatstelling gepubliceerd wordt in de (voorlopige) versie van het congresboek, voordat je je gesprek met de ‘advieskant’ van de Oriëntatiecommissie hebt gehad, dan geef dit aan in je kandidaatstellingsmail. Dan zullen wij deze niet publiceren tot je hebt gezegd dat dit wel mag. Wacht hier niet te lang mee ivm drukken van het congresboek.

Stap 4. Gesprek met de ‘advieskant’ van de Oriëntatiecommissie

De advieskant voert een oriënterend gesprek met de kandidaat bestuursleden. Op basis van dit oriënterend gesprek, de motivatiebrief, CV en schriftelijke testen zal de advieskant op het congres mondeling je sterke en zwakke punten toelichten aan de Jonge Democraten. De advieskant geeft geen stemadvies aan de leden. Voorafgaand aan het congres wordt de toelichting van de advieskant ook naar jou gestuurd, zodat jij kans hebt om je hierop voor te bereiden.

Tijdens het oriënterend gesprek zal de advieskant met name op de volgende aspecten letten:

 • Je motivatie om je voor het Landelijk Bestuur te kandideren;
 • Je visie op de (Nederlandse) politiek in het algemeen en de JD in het bijzonder;
 • Je visie op de JD als organisatie;
 • Je ervaring op bestuurlijk, politiek en organisatorisch gebied, zowel binnen als buiten de JD;
 • Je beschikbaarheid en flexibiliteit;
 • Je rol binnen een team / organisatie;
 • Je voorbereiding op het bestuursjaar.

De advieskant voert de oriënterende gesprekken met alle bestuurskandidaten. De datum hiervan volgt later.

De advieskant bestaat uit Maarten Koning, Jochem Sprenger, Manon le Blanc en Joran Oud en is ook te bereiken via kandidaatstellingLB@jdcongres.nl.

 Stap 5. Congres

Op Zaterdag 14 juni zullen alle kandidaten zichzelf presenteren op het JD-congres. De bestuurskandidaten geven een speech van maximaal 5 minuten. Vervolgens zullen zij vragen beantwoorden vanuit de zaal. Aansluitend zullen de leden stemmen over de kandidaten voor het nieuwe JD-bestuur.

 Meer informatie  / Voorbereiding

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op het oriënterend gesprek met de advieskant, het verkiezingscongres en het Landelijk Bestuursjaar in het algemeen. Onderstaande zaken helpen je bij deze voorbereiding.

 • Functieprofielen: Om kandidaten beter voor te kunnen bereiden op hun mogelijke bestuursfunctie heeft het Landelijk Bestuur functieprofielen vastgesteld.
 • Landelijk Bestuur: Wil je meer weten over wat het Landelijk Bestuur doet? Kijk dan naar de landelijke activiteiten, onze organisatie.
 • Functiespeciefieke vragen: Heb je specifieke vragen over een bepaalde functie? Mail of bel dan ook gerust een lid van het Landelijk Bestuur!
 • Belangrijke documenten: Om je goed voor te bereiden op je oriënterend gesprek met de advieskant, het congres en het bestuursjaar is het goed om op de hoogte te zijn van de statuten, het huishoudelijk reglement, het politiek programma, de begroting voor 2012, het rapport van de commissie Brand en het eindverslag van de Groeicommissie II.
Categorie: Mededelingen