#

Kruideniersmentaliteit Plasterk uiterst schadelijk

19 Okt 2007

ImageDinsdagavond lekte het bericht uit dat minister Ronald Plasterk de lerarentekorten wil aanpakken. Een goed voorstel, want het bestrijden van het lerarentekort is hard nodig. Minder is dat Plasterk dit mogelijk wil financieren door de collegegelden te verhogen of de basisbeurs voor studenten af te schaffen. Zijn plan heeft daardoor veel nadelen voor zowel maatschappij als student.

Het oplossen van het lerarentekort is belangrijk. Het verhogen van de lerarensalarissen is daarvoor noodzakelijk, en dat gaat geld kosten. Maar waarom wil Plasterk dat geld koste wat kost te pakken krijgen door zijn eigen begroting binnenstebuiten te keren? Bestrijden van het lerarentekort levert op zich al geld op, door beter onderwijs. Dit betaalt zich namelijk uit in zaken als hogere arbeidsproductiviteit en minder criminaliteit.

Als je dit geld echter weghaalt bij het hoger onderwijs, neem je met de ene hand wat je geeft met de andere. Het hele idee van onderwijsinvesteringen is nu juist dat ze geld opleveren. Investeren in de aanpak van het lerarentekort is niet eens een verbetering, het is alleen bedoeld om een achteruitgang te voorkomen. Als tegelijkertijd het hoger onderwijs wordt uitgekleed, gaat het Nederlandse onderwijs erop achteruit. Vergelijk dit met extra geld voor de eerste hulp, dat wordt verkregen door de intensive care te sluiten.

Plasterks plannen zijn slecht voor de kenniseconomie. Hogere studielasten schrikken potentiële studenten af. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren die overwegen een lastige studie op te gaan pakken in de exacte wetenschappen, of een studie met een lange duur, zoals in de medische hoek. Nederland heeft bètawetenschappers en artsen nodig om in de eenentwintigste eeuw haar concurrentiepositie te handhaven. In het licht van hoge studieleningen en collegegelden zullen studenten helaas sneller gaan kiezen voor makkelijke studies die hen gegarandeerd een diploma opleveren. Wie had het ook weer over een zesjesmentaliteit?

De prikkel die uitgaat van een verhoging van studielasten schrikt studenten af. Of dat nou komt vanuit een verhoging van de collegegelden of het afschaffen van de basisbeurs, studeren wordt dankzij Plasterk duurder en mensen die moeite hebben, zullen eerder stoppen met de studie. Studenten die nu nog kiezen voor maatschappelijk relevante nevenactiviteiten, zoals een bestuursfunctie of een aantal bijvakken, zullen eerder gaan voor een bijbaan die de rekening uit het rood kan halen. Het is begrijpelijk om studenten op hun prestaties af te rekenen, maar dat gebeurt al via de bestaande regelingen.

Dit kabinet laat zich met de plannen van Plasterk van haar slechtste kant zien. Hoe kan de minister nog pretenderen om betrouwbaar te zijn richting mensen die een paar jaar geleden met hun studie begonnen en nu een stevige prijsverhoging op hun dak krijgen? Om nog maar niet te spreken van de juridische problemen als toezeggingen ineens worden herroepen. Plasterks plannen tonen bovendien weinig gevoel voor solidariteit. De hogere drempel om te gaan studeren zal juist bij kwetsbare groepen zoals kinderen van ouders met een lage opleiding, allochtonen en laatbloeiers hard aankomen. Een van de belangrijkste functies van onderwijs is nu juist om iedereen, ongeacht afkomst, gelijke kansen te bieden. Dit principe, dat ook wel bekend staat als sociale mobiliteit, lijkt nu door de PvdA te zijn verlaten.

Snijden in het onderwijs is geen slimme oplossing. Andere mogelijkheden liggen voor het oprapen, bijvoorbeeld door een aantal van de dure cadeaus van de regering - zoals gratis schoolboeken - te vergeten. Plasterk snijdt zich in de praktijk met zijn voorstellen om het hoger onderwijs te laten betalen voor het lerarentekort alleen maar in de vingers.

Ton Monasso is voorzitter van de Jonge Democraten, Lisa Westerveld is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

Categorie: Weblog