#

Koen Sijtsema - Scherp schrijvende gitarist

06 Sep 2016

Ik ontmoet Koen in de Markthal in zijn thuisstad Rotterdam. Hier ontstaat een geanimeerd gesprek over zelfontplooiing, de essentie van het liberalisme en vooral over het zoeken van verbinding tussen mensen. Want of het nou gaat over de JD als vereniging of over de maatschappij als geheel, het is voor Koen belangrijk dat er een open omgeving bestaat waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Deze visie leidde er ook toe dat Koen lid werd van de Jonge Democraten. Vlak na de Gemeenteraadsverkiezingen van april 2014 vulde Koen het lidmaatschapsformulier in vanwege de welbekende “minder”-uitspraak van Geert Wilders. “Dit was een beetje mijn manier om een soort statement te maken”, lacht Koen nu. Maar dankzij toevallige factoren kreeg dit statement al snel een actief vervolg. “Voordat ik bij de JD kwam, deed ik HBO Rechten samen met Elene. Via Facebook vroeg zij of ik een keer langs wilde komen bij een activiteit. Dat deed ik en al snel kwam ik in het bestuur terecht.”

Deze bestuursperiode in Rotterdam zou anderhalf jaar duren. Hij begon in eerste instantie ‘ietwat voorzichtig’ als Secretaris Organisatie alvorens Secretaris Politiek te worden, om zo ervaring op te doen binnen een politieke omgeving. Nieuw waren deze organisatorische werkzaamheden niet. “Ik ben opgegroeid in Zevenhuizen en besteedde daar veel tijd aan gitaarspelen. Veel meer was daar ook niet te doen,” lacht hij. “Ik heb daardoor een paar jaar in Zevenhuizen een benefietfestival georganiseerd. Deze werkzaamheden kwamen zeker wel van pas in mijn Bestuursjaar.

Spijt heeft Koen hier niet van. “Ik heb bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd met SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf en met DENK-voorman Kuzu. Het is leuk dat zij het niet met je eens zijn. Maar Dijkgraaf is wel een aardige vent met wie je een goede inhoudelijke discussie hebt. Bij Kuzu was die overigens wat minder aanwezig, maar toch was hij wel interessant”, lacht Koen. “Dit soort sprekers zetten je aan het denken en dwingen je ook om je eigen gedachtengoed kritisch te bekijken. Als je alleen door je eigen bril kijkt, kom je zeker niet verder”.

Deze benadering neemt Koen ook mee zijn LB-jaar in. “Vaak zie je dat mensen heel erg vanuit hun eigen emotie en overtuigingen spreken. Dit is uiteraard niet de manier om andere mensen mee te krijgen. Zo vind ik dat je partijen als de VVD en PvdA moet aanspreken aan de gaten in hun plannen, maar wel op basis van rationele argumenten, anders schiet je hier niks mee op. Dit mag je best een beetje prikkelend doen met harde woorden, maar je moet vooral je eigen mening goed kunnen uitleggen”, besluit hij.

“Maar ik wil vooral afdelingen meer betrekken bij persuitingen. Er zit veel potentieel bij de afdelingen en zij behandelen vaak interessante thema’s, het is zonde om hier niets mee te doen.” Zelf heeft Koen hier ervaring mee, want hij schreef een artikel waarin Aboutaleb werd aangesproken op zijn paternalisme. “Het werkt als je een instituut als Aboutaleb aanvalt,” lacht hij. “Ik speelde al met de gedachte me te kandideren als Secretaris Pers, maar dit was zeker een extra aanmoediging”.

Welke onderwerpen horen hierbij? “Je moet je in eerste instantie richten op onderwerpen die de vereniging belangrijk vindt én in de meerderheid voor is.” Hierop maakt hij echter één uitzondering. “Ik ben niet geremd om met het Koningshuis aan de haal te gaan, aangezien we hier niet meer voor zijn”, lacht hij. “Maar het is vooral belangrijk om focus te hebben op thema’s die tijdens de verkiezingen belangrijk zijn. Of om ze in ieder geval belangrijk te máken. We moeten ons blijven bezighouden met pensioenen. Ook ga ik graag de uitdaging aan om Duurzaamheid op de agenda te zetten. Een Duurzaamheidsakkoord met andere PJO’s lijkt me bijvoorbeeld wel wat.”

Het moge duidelijk zijn: de verkiezingen zijn een belangrijk speerpunt van Koen. In het doen van een voorspelling is hij terughoudend. “Het is een beetje koffiedikkijken. Ik ben benieuwd hoe Klaver het gaat doen en wat de invloed van het ‘Klaver-effect’ is op D66 en hoe D66 daarmee omgaat. Ook al verwacht ik wat D66 betreft geen enorme aardverschuivingen hoor, het kan vijf zetels omlaag of omhooggaan. En ik denk dan eerder richting zeventien dan richting zeven.” De JD moet volgens Koen vooral de rol van ‘luis in de pels’ in deze verkiezing goed moet benutten. “Het is belangrijk om kritisch te zijn naar D66 toe. Maar we moeten daarbij in ons achterhoofd houden dat D66 ons gedachtengoed waarschijnlijk het best vertegenwoordigt.”

Wat betreft andere partijen, is Koen vooral benieuwd naar wat DENK gaat doen bij de verkiezingen. “Zij gaan een paar zetels pakken en dan speel je in het huidige landschap geen marginale rol”. Voor deze snelle opkomst heeft hij enige bewondering. “Zij zijn goed in het binden van een bepaalde achterban, kijk maar naar hun jongerenorganisatie op sociale media! Gevestigde partijen hebben gefaald in het binden van de groepen die DENK aanspreekt, en ja, dit geldt ook voor de JD. Wij zouden hierin onze rol moeten pakken. We zijn een open club, die bovendien in staat is mensen snel te activeren”. Toch wil Koen hierbij een kritische noot plaatsen. “Ik merk dat mensen met een andere mening soms niet serieus worden genomen. Ik denk dat we als Landelijk Bestuur sterk moeten benadrukken dat wij zeker geen organisatie zijn die heel homogeen is. Ter verrijking van je eigen gedachtegoed moet je ook leden hebben die op bepaalde punten iets extremer zijn.”

“Ik vind het zelf interessant om verschillende meningen te horen, dit helpt me bij mijn eigen ontwikkeling. Dit is ook het kerndoel van de JD. Politieke output is belangrijk, zo kun je pushen op maatschappelijke veranderingen. Maar belangrijker is dat jongeren zich politiek ontwikkelen, en belangrijke vaardigheden opdoen waarmee ze verder komen,” glimlacht hij. “En misschien kunnen wij mensen terloops ook wat leren.”

Ondanks deze ambities, is de JD ook komend jaar niet het enige in zijn leven. “Ik blijf muziek maken, dat werkt ontspannend voor mij. Al doe ik dat bij de JD af en toe ook met JDecibel, lacht hij. “Ook blijf ik studeren. Ik heb nét mijn Bachelor gehaald en ga waarschijnlijk de Master Europees en Internationaal Recht doen.

“Ik vind de JD zeker van toegevoegde waarde in mijn leven. Het is bizar dat je als student Aboutaleb legitiem mag afbranden,” lacht hij. “Het besturen zelf is ook leuk. Ik heb in verschillende besturen gezeten en dat zijn allemaal op hun eigen manier leuke vriendengroepen geworden.” Tot slot vraag ik Koen naar zijn verwachtingen voor komend jaar. “Ik heb er zeker zin in! Het is een verkiezingsjaar, en het zou gaaf zijn als wij enige invloed hebben op de formatie,” glimlacht hij. “En ik hoop vooral dat mensen ons herinneren als een Landelijk Bestuur dat in dienst stond van de vereniging. De JD is niet van het Landelijk Bestuur, maar van je leden. Het is belangrijk om dat altijd als uitgangspunt te nemen”.