#

Knolraap en lof, schorseneren en prei ??

02 Sep 2014

In de aanloop van het debat over de Russische voedselboycot gaf het CDA een toekomstplaatje voor de Nederlandse landbouw. Een zelfvoorzienende landbouw, gericht op Europa. Dat is niet de toekomst die de Jonge Democraten bepleiten. Toch zijn we enthousiast. Nu  brengen namelijk ook de Christen-Democraten het interessante onderwerp consumentenpartonen ter tafel. Een ideaal gespreksonderwerp voor tijdens de maaltijd wat ons betreft.  

Afgelopen week praatte de Tweede Kamer over de gevolgen van de Russische boycot op de Nederlandse landbouwsector. Vorige week nam CDA-leider Buma een voorschot op dit debat met een pleidooi om een Nederlandse landbouwsector te creëren die voorziet in de productie van ons dagelijks voedsel.  

Niet ons droombeeld, maar onder leiding van de charismatische CDA-frontman willen wij het gesprek met de Nederlandse consument graag aan om hen een aardappel-penen-kooldieet aan te meten. Het is namelijk tijd om met de consumenten in gesprek te gaan over wat zij eten en of zij zich bewust zijn van de gevolgen van hun eetpatroon. 

Hoe de handelsbalans uitvalt is echter aan de sector zelf. Daar past geen overheidsbemoeienis bij. De overheid zou de sector kunnen stimuleren om zich innovatief te onderscheiden ten opzichte van andere landen. Nederland als proeftuin voor concepten, technieken en modificaties die wereldwijd de ontwikkeling van de sector bepalen. Dat is de futureproof oplossing waar wij voor staan. 

Dat het een maatje minder mag, is wat ons betreft wel een zinnig gesprek. Ook de Jonge Democraten willen best in gesprek om de consument te overtuigen (lokale) Benelux-producten te gaan kopen.  Ik verheug me op een maatschappelijk debat over de zin en onzin van de geïmporteerde paprika’s, kerstomaatjes en avocado’s. Of mag het wel als het uit een Nederlandse tuinkas komt? 

Buma’s pleidooi is wat mij betreft dan ook een positieve eerste aanzet om de Nederlandse productiesector te gaan krimpen. Ik doe graag mee als de gezinspartij op zondag met het gezin daarover gaat praten.  Als we uitgaan van een strikte naleving van de Buma-maat verdwijnen Nederlandse varkens die worden gevoerd met Zuid-Amerikaanse soja binnenkort uit de schappen. Marianne Thieme en consorten zullen enthousiast zijn dat er eindelijk een gesprek komt over het verminderen van vleesconsumptie. Een onderwerp dat ook veel JD’ers op de agenda zouden zien.

We moeten Buma’s betoog overigens wel in perspectief plaatsen. Nederland is voor een groot deel al zelfvoorzienend. Maar de kans is klein dat Nederland zonder koffie, limoen en rijst zal gaan. Aardappels, penen en kool gaan na een poosje toch vervelen in deze wereld vol met keuzes. Een Europese aanpak is daarbij de oplossing. Om de Nederlander toch van zijn pretproducten te voorzien moeten we gaan produceren in de landen waar het efficiënt kan. 

Buma bepleit in hetzelfde stukje ook nog voor het handhaven van de subsidies vanuit Brussel. Die zouden moeten gaan naar de producenten die een steuntje in de rug nodig hebben om aan de klantvragen te voldoen. Ik leg dat uit als een pleister voor de boer die producten levert die eigenlijk niet in Nederland thuishoren. Dat zou jammer zijn. Een gemiste kans zelfs. Hervorming van de landbouwsubsidies is noodzakelijk. Maar we moeten ze niet gaan verplaatsen om ondernemersrisico´s af te dichten. Deze geldstromen kunnen – zoals eerder beschreven - beter naar initiatieven gaan die duurzame ideeën en innovaties ontwikkelen. Belangrijk is daarbij dat deze gelden ook worden verstrekt wanneer deze initiatieven nog kleinschalig zijn en geen directe impact op de gehele sector hebben. 

Zie hier mijn schets voor de toekomst van de sector. Een kleinere sector die gericht is op productie voor de Benelux of Europa mits dat past in de omgeving. Een sector die innovaties ontwikkelt die in het buitenland gecasht kunnen worden. En voor alles een sector waarbij contact is tussen producten en consumenten. 

Als het vandaag gaat over de Russische boycot, analyseer ik vooral dat het pijnlijk de problematiek van ons landbouwbeleid op dit moment toont. Overproductie, gebrek aan keuzevrijheid en een niet optimaal functionerend marktmechanisme, zorgen voor een instabiel systeem wanneer een crisis ontstaat. De discussie over de Buma-maat en de Europese aanpak zijn ook voor mij belangrijke oplossingsrichtingen. Die verdienen verdere uitwerking, maar de sleutel ligt wat mij betreft nog steeds in handen van de Europese consument. Alleen als zij enthousiast is zal de gedroomde koers werkelijk gevaren worden.

 

Categorie: Weblog