#

Kandidaatstelling LB, INCO, DEMO en KASCO redactie geopend

16 Mrt 2010

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 april heeft de JD haar voorjaarscongres te Groningen. Tijdens dit congres, waarbij 56e Algemene Ledenvergadering plaatsvindt, komen er een aantal functies vrij in het Landelijk Bestuur, in het bestuur van de Internationale Commissie (INCO) en in de DEMO redactie. Je kunt je vanaf nu kandideren voor deze posities.

 

Download  hier het kandidaatstellingsformulier!

 

Op donderdag 8 april is er in Utrecht een informatieavond voor leden die zich kandidaat (willen) stellen voor het LB. Vanaf 20.00 uur en je welkom in café de Florin (Nobelstraat 2-4, Utrecht)

 

Vacatures Landelijk Bestuur

Algemeen Secretaris
De Algemeen Secretaris is de spil van het Landelijk Bestuur en het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De Algemeen Secretaris verantwoordelijk voor de (leden)administratie en het archief. Daarnaast is de Algemeen Secretaris verantwoordelijk voor de interne communicatie en het Landelijk Secretariaat.

 

Landelijk Penningmeester
De Landelijk Penningmeester is verantwoordelijk voor het algemene financiële beleid van de vereniging. De Landelijk Penningmeester beheerst de financiële administratie en de financiële middelen en is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid.

 

Secretaris Voorlichting
De secretaris Voorlichting is de brug tussen de Jonge Democraten en de (landelijke) media. Je ondersteunt de Landelijk Voorzitter en de secretaris Politiek bij het schrijven van opiniestukken, redigeert deze en steekt ze in bij de juiste media. Je ondersteunt op verzoek JD-leden die een artikel willen schrijven en zorgt ervoor dat de publicaties in de lijn met het gedachtegoed van de JD zijn. Rondom acties verzorg je de communicatie met de media.


Secretaris Promotie
De Secretaris Promotie is verantwoordelijk voor de niet-politieke profilering van de Jonge Democraten in het publiek en onder (potentiële) leden. Daarnaast is de SecretarisPromotie verantwoordelijk voor het werven en activeren van leden, de bewaking van de huisstijl en het ondersteunen van afdelingen in het promoten van activiteiten en de Jonge Democraten tijdens campagnes.


Secretaris Organisatie
De Secretaris Organisatie is verantwoordelijk voor de organisatie van landelijke evenementen en samen met de Landelijk Voorzitter verantwoordelijk voor de interne organisatie, ondersteunend aan de coordinatie van het  dagelijks bestuur van de vereniging, uitgezonderd de politieke aspecten.

 

Internationaal Secretaris
De Jonge Democraten is een jongerenorganisatie met een Internationaal karakter. Met zusterorganisaties in (bijna) alle uithoeken van de wereld, draagt de Internationaal Secretaris zorg voor de contacten met en de vertegenwoordiging op congressen van zusterorganisaties en Europese koepelorganisatie LYMEC en mondiale koepelorganisatie IFLRY. Ook het opzetten van Internationale projecten, uitwisselingen en seminars is een taak van de Internationaal Secretaris. In samenwerking met de Internationale Commissie stimuleer je de discussie over Internationale thema's, regel je bezoeken aan Internationale organisaties en ondersteun je afdelingen en werkgroepen in het opzetten van hun eigen internationale uitwisselingen.


Voor meer informatie over de vacatures van het Landelijk Bestuur kun je contact opnemen met Landelijk Voorzitter Thomas Bakker (thomas.bakker@jongedemocraten.nl) .

Vacatures INCO

The International Committee (INCO) is the most important organ within the Young Democrats for international affairs. The goal of the INCO is to be a forum to discuss international topics. For this purpose, we organise a regular INCO-meeting every 6 weeks on Friday evenings. In these meetings, our international projects are discussed and attendees are being informed about other international happenings. Every meeting also hosts a deeper discussion on a current international topic. Apart from these regular meetings, the INCO offers many possibilities to its members and other interested youth to get internationally involved.


There are three vacancies for the Board of the International Committee:

General Secretary

Secretary Organization

General Boardmember

   

  For more information, please contact our Chair Board of the International Committee: Evi van den Dungen and/or International Officer: Erik van der Meij .

   

  Vacatures Redactie DEMO

  De DEMO is het ledenblad van de Jonge Democraten, welke vier keer per jaar verschijnt. In de DEMO komen opinieartikelen van leden aan bod, interviews met bekende politici, recensies en columns. Op het voorjaarscongres komen de twee functies bij de redactie vrij:

  Hoofdredacteur

  Adjunct-hoofdredacteur

Vacature Kasco
Ook zijn we op zoek naar een nieuw lid voor in de Kas-commissie van de Jonge Democraten. Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met Maarten Koning.


  Let op!

  Voor gekozen functies binnen de JD komen diegenen in aanmerking die nog onder de dertig jaar oud zijn, en minimaal al een half jaar lid zijn van de Jonge Democraten. Gekozen functies kunnen niet samen met lidmaatschap van het Europees Parlement, de Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraad of Deelgemeenteraad, noch met enig bestuurlijk of vertegenwoordigend lichaam van D66 op nationaal niveau. Ook lidmaatschap van een Nederlandse politieke partij, of een daaraan gelieerde politieke jongerenorganisatie, anders dan D66, kan hier niet mee samengaan.

  Je wordt op het congres gekozen voor een periode van twee jaar in dezelfde functie, tenzij je bij je kandidaatstelling anders (minder) opgeeft. Bestuursperiodes lopen in stappen van een half jaar. Het beoefenen van enige bestuurlijke functie binnen of buiten de vereniging moet worden vermeld.

Categorie: Mededelingen