#

Kandidaatstelling LB en INCO geopend

19 Sep 2009

Eind oktober vindt in Tilburg de 55e Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten plaats. Tijdens dit congres staan onder meer de verkiezingen voor het Landelijk Bestuur en de INCO op de agenda. De kandidaatstelling voor die functies is vanaf nu geopend. Durf jij de uitdaging aan?

 

De meest gehoorde kreten over een bestuursfunctie, op welk niveau dan ook, zijn “leuk” en “leerzaam”. En dat is het ook. Niet alleen heb je een leuke tijd met je medebestuurders, maar je ontmoet ontzettend veel mensen binnen en buiten de JD, je reist door het hele land en soms zelfs daar buiten, je komt spannende uitdagingen tegen en leert ondertussen enorm veel bij.

 

Download hier het kandidaatstellingsformulier!


Alvast aanmelden voor het congres? Dat kan hier!

 

Op donderdag 8 oktober is er in Utrecht een informatieavond voor leden die zich kandidaat (willen) stellen voor het LB of de INCO.

 

Vacatures Landelijk Bestuur

Landelijk Voorzitter
De Landelijk Voorzitter is de voorzitter van het Landelijk Bestuur en de vereniging. Door mensen bijeen te brengen en te motiveren geeft de Landelijk Voorzitter sturing aan de leden van het Landelijk Bestuur. Daarnaast is de Landelijk Voorzitter het gezicht van de vereniging naar publiek en media toe en verantwoordelijk voor het politiek en organisatorisch beleid.

 

Algemeen Secretaris
De Algemeen Secretaris is de spil van het Landelijk Bestuur en het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De Algemeen Secretaris verantwoordelijk voor de (leden)administratie en het archief. Daarnaast is de Algemeen Secretaris verantwoordelijk voor de interne communicatie en het Landelijk Secretariaat.

 

Landelijk Penningmeester
De Landelijk Penningmeester is verantwoordelijk voor het algemene financiële beleid van de vereniging. De Landelijk Penningmeester beheerst de financiële administratie en de financiële middelen en is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid.


Secretaris Politiek
De Secretaris Politiek ondersteunt de Landelijk Voorzitter bij het ontwikkelen en uitdragen van de politieke lijn van de Jonge Democraten. Daarnaast is de Secretaris Politiek verantwoordelijk voor het stimuleren van de politieke en filosofische discussie binnen de vereniging.


Scholing en Vorming
De Scholing en Vorming is verantwoordelijk voor het aanbod van cursussen en trainingen aan het Kader, de leden en geinteresseerden. De Scholing en Vorming is verantwoordelijk voor het aantrekken, opleiden en begeleiden van trainers en het up-to-date houden van het cursus en trainigsaanbod. Daarnaast is de Scholing en Vorming verantwoordelijk voor het opleiden van potentiële bestuurders.


Secretaris Promotie
De Secretaris Promotie is verantwoordelijk voor de niet-politieke profilering van de Jonge Democraten in het publiek en onder (potentiële) leden. Daarnaast is de SecretarisPromotie verantwoordelijk voor het werven en activeren van leden, de bewaking van de huisstijl en het ondersteunen van afdelingen in het promoten van activiteiten en de Jonge Democraten tijdens campagnes.


Secretaris Organisatie
De Secretaris Organisatie is verantwoordelijk voor de organisatie van landelijke evenementen en samen met de Landelijk Voorzitter verantwoordelijk voor de interne organisatie, ondersteunend aan de coordinatie van het  dagelijks bestuur van de vereniging, uitgezonderd de politieke aspecten.


Voor meer informatie over de vacatures van het Landelijk Bestuur kun je contact opnemen met Landelijk Voorzitter Rob Jetten.

Vacatures INCO

The International Committee (INCO) is the most important organ within the Young Democrats for international affairs. The goal of the INCO is to be a forum to discuss international topics. For this purpose, we organise a regular INCO-meeting every 6 weeks on Friday evenings. In these meetings, our international projects are discussed and attendees are being informed about other international happenings. Every meeting also hosts a deeper discussion on a current international topic. Apart from these regular meetings, the INCO offers many possibilities to its members and other interested youth to get internationally involved.


There are two vacancies for the Board of the International Committee:

  • General Secretary

  • Member of the Board

For more information, please contact our International Officer: Erik van der Meij.

Let op!

Voor gekozen functies binnen de JD komen diegenen in aanmerking die nog onder de dertig jaar oud zijn, en minimaal al een half jaar lid zijn van de Jonge Democrate. Gekozen functies kunnen niet samen met lidmaatschap van het Europees Parlement, de Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraad of Deelgemeenteraad, noch met enig bestuurlijk of vertegenwoordigend lichaam van D66 op nationaal niveau. Ook lidmaatschap van een Nederlandse politieke partij, of een daaraan gelieerde politieke jongerenorganisatie, anders dan D66, kan hier niet mee samengaan.

Je wordt op het congres gekozen voor een periode van twee jaar in dezelfde functie, tenzij je bij je kandidaatstelling anders (minder) opgeeft. Bestuursperiodes lopen in stappen van een half jaar. Het beoefenen van enige bestuurlijke functie binnen of buiten de vereniging moet worden vermeld.

Categorie: Politieke opinie