#

Kabinet staat diefstal pensioen jongeren toe

15 Jun 2011

Met het nieuwe pensioenakkoord draaien jongeren op voor de tekorten. En ze mogen nog langer doorwerken ook. Het is politiek verraad. Zo schreven Maarten Koning en Ilja Boelaars vanmorgen in NRCNext. Lees hier het gehele artikel.

Met het nieuwe pensioenakkoord draaien jongeren op voor de tekorten. En ze mogen nog langer doorwerken ook. Het is politiek verraad.

Door Ilja Boelaars en Maarten Koning, verschenen in NRCNext (15 juni 2011, p.14)

Afgelopen vrijdag sloten de sociale partners en het kabinet een nieuw pensioenakkoord. De media papegaaiden vrolijk de boodschap van de poldervertegenwoordigers: langer doorwerken en een onzekerder pensioen. Ze lieten zich echter vakkundig misleiden door de spindoctors van het kabinet en de vakbond. Pensioenen waren al lang onzeker en de AOW-leeftijd ging de facto helemaal niet omhoog.

Men liet zich een rad voor ogen draaien door een simpele rekentruck: De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar (en 67 in 2025), maar wie er toch met 65 uit wil, mag dat in ruil voor 6,5 procent minder AOW. Tegelijkertijd wordt de AOW echter verhoogd. Wie met 65 eruit stapt, krijgt dus straks toch meer AOW! Het echte nieuws werd ondertussen over het hoofd gezien: het kabinet staat toe dat de vergrijsde vakbonden pensioenaanspraken van jongeren gaan inpikken.

Het grote probleem is dat pensioenfondsen 250 miljard euro te weinig in kas hebben. Het is daarom onafwendbaar dat de koopkracht van onze pensioenen flink zal moeten dalen. Nu zouden de sociale partners kunnen erkennen dat er in het verleden gegokt is en verloren. Ze gedragen zich echter als ware gokverslaafden. Het verlies wordt ontkend en er wordt opnieuw gegokt, maar nu met nog meer risico in de hoop op een wonderbaarlijke wederopstanding.

De huidige pot geld wordt, ondanks het enorme tekort, gebruikt om ouderen hoge pensioenen te blijven uitbetalen. Voor jongeren rest vervolgens alleen de hoop dat de pensioenfondsen met pensioenpokeren 250 miljard terugwinnen op de beurs. Dit is een illusie en dus zijn de 45-minners van nu zwaar de dupe. Hun pensioenpot zal straks leeg blijken.

Gelukkig heeft de overheid het risico op deze pensioenroof door de grijze vakbonden in het verleden onderkend. Zij heeft getracht grenzen te stellen aan dit gedrag. Het Financieel Toetsingkader (FTK) heet dit. Het FTK stelt eisen aan de verhouding tussen de hoeveelheid geld in kas en het totaal van alle beloofde pensioenen. Al die pensioenen samen kosten veel meer dan de huidige 800 miljard euro in kas. Dit hoeft geen probleem te zijn als er in de toekomst nog geld wordt verdiend op de beurs.

Binnen het FTK mag dit rendement bij het geld in kas worden opgeteld. Is er dan nog te weinig, dan moeten de pensioenen worden gekort. Tot nu toe moesten fondsen bij deze berekening uitgaan van een zogenaamd risicovrij rendement. Het kabinet heeft in het pensioenakkoord echter toegezegd dat men op veel hogere rendementen mag gaan rekenen. Hierdoor lijken pensioenfondsen plotseling veel rijker dan ze werkelijk zijn. Bovendien is er afgesproken dat, als er dan toch nog tekorten zijn, deze pas na tien jaar hoeven te zijn weggewerkt. Pensioenfondsen kunnen zo niet alleen imaginaire toekomstige winsten aan gepensioneerden uitkeren, zij mogen dit bovendien blijven doen tot tien jaar nadat duidelijk is dat deze winsten in de praktijk helemaal niet gehaald zijn. Krankzinnig.

Pensioenexpert Prof. Theo Kocken spreekt vandaag in deze krant niet voor niets van een scheve risicoverdeling tussen ouderen en jongeren. Gemiddeld wordt zo twintig procent van het geld van jongeren aan ouderen uitgekeerd. Bij een vergrijsd fonds kan dit zelfs oplopen tot 30 procent of meer. Minister Kamp staat er ondertussen bij en kijkt ernaar. Hij vindt dat deze keuze aan de sociale partners is. Tegelijkertijd verplicht hij jongeren echter wel om deel te nemen aan dit stelsel.

Premier Rutte beschrijft het pensioenakkoord ondertussen als „een akkoord voor de toekomst". Dat het kabinet wil verbloemen dat zij de intergenerationele pensioendiefstal faciliteert, is begrijpelijk, maar waarom werkt zij er überhaupt aan mee? De reden is eenvoudig: het kabinet zit met een gigantisch begrotingstekort. Zij wil graag bezuinigen op de AOW, maar de vakbonden zijn hier - in belang van hun grijze achterban - enorm tegen. Zij eisen wisselgeld. Bij gebrek aan financiële middelen besloot het kabinet de jongeren te verraden. In ruil voor een bescheiden bezuiniging knijpt zij een oogje toe terwijl de vakbonden voor haar achterban de pensioenpotten leeghalen. Ondertussen worden ouderen ook nog eens ontzien doordat de zogenaamde AOW-verhoging pas in 2020 zal ingaan. 45-minners draaien volledig op voor het pensioentekort van 250 miljard en mogen zelf later met pensioen. Solidariteit heet dat. Het is de vraag wat de Tweede Kamer van het akkoord vindt.

De regeringspartijen CDA en VVD staan pal achter hun kabinet. PVV, SP en D66 zijn tegen. Grote vraag wordt wat de PvdA zal doen. Haar steun is doorslaggevend. Op basis van haar idealen - het moet eerlijker! - zou zij dit akkoord resoluut afwijzen. Maar wat zal sterker zijn: haar idealen of de vriendschappelijke band met de vakbond? Ondertussen mag jong Nederland haar toekomst niet laten afhangen van deze perverse politieke werkelijkheid. Dit akkoord is politiek verraad aan jongeren. Tijd voor actie!


Ilja Boelaars is econoom en landelijk bestuurslid van de Jonge Democraten (D66)

Maarten Koning is landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

Categorie: Politieke opinie